Sändningsinstruktioner

Din försändelse når adressaten snabbt och säkert när adressuppgifterna är korrekta och försändelsen är paketerad enligt anvisningarna.

Läs också vanliga frågor.

Synskadades försändelse

Försändelser som innehåller punktskrift transporteras portofritt till alla länder, då avsändaren är en synskadad privatperson. Försändelser med blindskrift ska vara öppna då de lämnas in för transport, och de får väga högst 7 kg. Kunden ska fästa bildetiketten för Synskadades försändelser på försändelsens adressida. Alternativt kan inrikes försändelser markeras med texten "Synskadades försändelse" eller "Cécogramme". Du kan även be om en bildetikett hos vår kundtjänst.

Synskadades försändelse Skriv ut etikett, 4 stycken per ark
Synskadades försändelse Skriv ut etikett, 9 stycken per ark

Sändning av laboratorieprover

Provförsändelser transporteras inrikes bland annat som brev, svarsförsändelse, paket eller frakt. För provförsändelser som sänds som paket ska tilläggstjänsten Specialhantering väljas. Försändelsen lämnas för transport genom att föra den till Postis serviceställe eller beställa avhämtning av den från önskat ställe. Ett prov får inte lämnas i en brevlåda och det får inte vara ett kadaver.