Villkor och registerbeskrivningar

Lagen om posttjänster

Postens verksamhet regleras av lagen om posttjänster. Lagen finns i statens lagstiftningsdatabank på numret 313/2001.

Tillsynsmyndigheternas kontaktinformation

Kommunikationsverket övervakar iakttagandet av lagen av posttjänster samt bestämmelser och föreskrifter som getts med stöd av lagen.

Kommunikationsministeriet övervakar och styr postverksamhetens allmänna utveckling.