Placering och gruppering av postlådor

I enlighet med postlagen åläggs Posti Ab skyldighet att besluta om postlådornas placering. Om du ska sätta upp en ny postlåda, ska du först kontakta Postis kundtjänst. Postis lokala representant kontaktar dig och berättar var din postlåda ska placeras utifrån adressen. Posti fastställer postlådans placering i enlighet med postlagen och Kommunikationsverkets föreskrift. Postlådan måste placeras på stället som Posti har definierat.

På gatuområde i en tätort eller område för allmän väg placeras postlådan eller lådgruppen ungefär 40 cm från trottoarkanten eller körbanans vägren.

I glesbygden ska postlådor eller lådgrupper placeras 50-70 cm från vägrenens eller vägbreddningens yttre kant i vägens tvärriktning och ungefär 1 m från körbanans kant. Om vägslänterna är mycket branta eller om en breddning av vägen gjorts för postlådorna, kan lådorna placeras närmare vägen.

Postlådans eller lådgruppstativets ben ska grävas ned till minst 40 cm djup och stödjas ordentligt. Postlådans öppning ska vara ca 100 cm från marken.

Postlådorna i en grupp ska placeras i nummerordning med det lägsta numret längst till höger.

 

Placering och gruppering av postlådor

Postlådorna i småhus ska i första hand placeras i enhetliga grupper. Postutdelningen är en arbetskraftsintensiv bransch, där kostnaderna för utdelningen per försändelse ökar kontinuerligt till följd av stigande utdelningskostnader och ett allt mindre antal försändelser. Genom gruppering strävar Posti efter att garantera en kostnadseffektiv utdelning.

Med tjänsten Närpostlåda kan du placera postlådan var du vill har det

 

Tjänsten ger dig en möjlighet att få din post utdelad på önskat ställe vid slutpunkten. Läs mera om Näråpostlåda.

 

Personer över 75 år och rörelsehindrade har rätt att få Postis grundutdelning till tomtgränsen eller ett brevinkast. Bekanta dig med tjänsten.