Landspecifika uppgifter

På de landspecifika sidorna hittar du:

  • de olika tjänstealternativen som gäller till ifrågavarande land
  • sändningarnas leveranstider samt storleks- och viktbegränsningar (Obs! Posten ansvarar ej för förseningar orsakade av mottagarlandets tullverksamhet.)
  • landspecifika förbud och begränsningar gällande försändelsernas innehåll
  • De landspecifika förbuden förhindrar sändning, begränsningarna kontrolleras i destinationsländerna.

Läs mer om internationella sanktioner

Posttrafken till Syrien och Libyen avbruten.

DHL Express levererar försändelser till över 220 länder under nästa möjliga arbetsdag, också till Libyen och Syrien.
Leveransuppgifter

 

Landspecifika uppgifter