Kontaktuppgifter

Servicerådgivning och kontaktuppgifter

Med hjälp av Vanliga frågor hittar du svar på många frågor som gäller våra tjänster.

Rådgivning

  • Om du behöver hjälp med Netposti eller andra elektroniska tjänster (till exempel Postis mobilapp eller Adressboken)
  • Om du behöver hjälp med webbutiken eller abonnemang av frimärken
  • Om du behöver rådgivning om Postis produkter eller tjänster, såsom sändning eller mottagning av försändelser. Vi hjälper dig även med nättjänsten för sändning, förpackning av försändelser och tjänsten Eget uthämtningsställe. Du kan också kontakta oss om du ska flytta och behöver rådgivning om poststyrningstjänster.

Försändelseuppföljning

Om du vill kontrollera din försändelses gång

Beställning

 

Reklamationer

Om din reklamation gäller postutdelning eller Postis andra tjänster, såsom poststyrningstjänster eller en försändelse som är betydligt försenad

Om du vill göra en anmärkning mot faktura

 

 

Avtalsärenden

  • Om ditt ärende gäller uppsägning av ett avtal om till exempel tjänsten Närpostlåda till hemadressen, en tidsbestämd poststyrningstjänst eller Netposti.
  • Om du vill avbeställa en tjänst eller ångra ett avtal om till exempel Närpostlåda till hemadressen eller en tidsbestämd eftersändning.

Enligt bestämmelserna om distansförsäljning i konsumentskyddslagen har du rätt att ångra avtalet genom att meddela Posti om detta senast 14 dagar efter att avtalet har uppstått eller varan mottagits.

Postis serviceställen

Våra cirka 1 400 serviceställen erbjuder konsumenter och företagskunder tjänster för sändning, mottagning och andra ärenden. På postkontoren fokuserar vi på att betjäna dig och våra andra kunder på plats, och därför är det inte möjligt att ringa till våra postkontor. Länk till kartsökning.

Kontaktuppgifter till Postis huvudkontor

Se kontaktuppgifter på posti.com

Inspelning av samtal och meddelanden

Posti Group Abp spelar in samtal och meddelanden om affärs- eller servicehändelsen kräver detta för att säkerställa innehållet i samtalet eller meddelandet. Inspelningarna används för att trygga kundens och Posti Group Abp:s rättigheter och rättsskydd. Inspelningarna kan även användas för intern utbildning av personalen när vi utvecklar kundbetjäningen och förbättrar kvaliteten. Inspelningarna används inte för andra ändamål och överlämnas inte till någon utanför Posti Group Abp, annat än om lagen så föreskriver.