Förvaringstider

Om adressaten inte har kunnats nås i samband med utdelningen eller försändelsen inte har hämtats på posten eller från en paketautomat, förvarar Posti försändelsen under avtalad tid. Om försändelsen inte hämtas under förvaringstiden returneras den till avsändaren. Försändelse sista uthämtningsdag på posten har angetts på ankomstavin och du ser den även i försändelseuppföljningen.

Förutom ankomstveckan 1 hel kalendervecka

  • paket 
  • lastbärare som ska levereras och som man har försökt dela ut till mottagaren

 Förutom ankomstveckan 2 hela kalenderveckor

  • alla brevförsändelser
  • postpaket, för vilket avsändaren har köpt en längre förvaringstid