Förvaringstider

Om adressaten inte har kunnats nås i samband med utdelningen eller försändelsen inte har hämtats på posten eller från en paketautomat, förvarar Posti försändelsen under avtalad tid. Om försändelsen inte hämtas under förvaringstiden returneras den till avsändaren. Försändelse sista uthämtningsdag på posten har angetts på ankomstavin och du ser den även i försändelseuppföljningen.

 

2 dagar

  • Försändelse i Närlucka

7 dagar

  • Paket i serviceställen och paketautomat
  • Paket och lastbärare som ska levereras och som har försökt dela ut till mottagaren

14 dagar

  • Alla brevförsändelser
  • Postpaket, för vilket avsändaren har köpt en längre förvaringstid
  • Paket som kommit eller returneras från utlandet