Förbjudna och farliga ämnen

Konsumenters försändelser får inte innehålla farliga ämnen, föremål eller något annat som till sin natur är farligt eller förbjudet. Om en försändelse innehåller farliga ämnen eller andra varor eller föremål som till sin natur är farliga eller förbjudna, ska företagskunden alltid avtala separat om försändelsen med Posti. I detta fall väljs en lämplig tjänst för försändelsen från fall till fall. Du hittar exempel på farliga och förbjudna ämnen och föremål på denna sida.

När ämnen och föremål som klassificerats som farliga skickas, ska man komma ihåg avsändarens ansvar. Avsändaren ansvarar för att ämnena och föremålen är klassificerade, förpackade och märkta och att de krävda dokumenten har getts i enlighet med gällande TFÄ-bestämmelser.

Följande begränsningar gäller för försändelsernas innehåll:

  • Innehåll som inte kan transporteras med flyg
  • Helt förbjudna: farliga ämnen
  • Övriga förbjudna ämnen och föremål
  • Landspecifika begränsningar

Flygbolagen kan av säkerhetsskäl fastställa begränsningar gällande innehållet i försändelser som ska transporteras med flyg. Inom Finland kan försändelser vid behov transporteras via landsväg, men utlovade leveranstiden för respektive försändelse kan inte garanteras.

Landspecifika uppgifter

landspecifika sidorna hittar du landspecifika förbud och begränsningar gällande försändelsernas innehåll.