Dataskydd

Posti och dess dotterbolag respekterar din integritet och vi har förbundit oss att skydda våra kunders personuppgifter. På denna sida berättar vi allmänt om hur Posti behandlar personuppgifter.

I dataskyddsbeskrivningarna berättar vi mer detaljerat om hur personuppgifter behandlas för olika ändamål. Nere på denna sida hittar du länkar till dataskyddsbeskrivningarna.

Insamling av personuppgifter

Vi för ett adressregister över alla postmottagare för att kunna sköta postverksamheten.

Vi registrerar också uppgifter som gäller försändelser samt avsändarens och mottagarens namn- och adressuppgifter i det datasystem som används för uppföljning av transporter.

Personuppgifter samlas dessutom från avtal, från användningen av tjänster, från tjänsternas användningsområden samt från uppgifter som förutsätts för att kunna producera och styra tjänsterna. Dessutom kan vi behandla de uppgifter som gäller intresseområden som kunden själv har anmält.

Användning av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter till exempel i följande syften:

  • För att förverkliga och upprätthålla Postis tjänster.
  • För skötsel av kundrelationen.
  • För planering och utveckling av Postis affärsverksamhet.
  • För att informera om Postis tjänster, för att främja försäljningen och för marknadsundersökningar.
  • Postin liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
  • Postin palveluista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinatutkimuksiin

Förvaring och skyddande av uppgifter

Vi behandlar kundernas personuppgifter konfidentiellt och vi använder lämpliga skyddsmetoder för att garantera datasäkerheten. Endast personer som arbetar med dessa uppgifter och som är bundna av tystnadsplikt får tillgång till uppgifterna. Uppgifterna används i den utsträckning som är nödvändig för att kunna förverkliga Postis tjänster, eller på en annan laglig behandlingsgrund.

Användning av kakor

På vår webbplats använder vi kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator. En besökare kan inte identifieras enbart med hjälp av kakor och kakorna skadar inte din enhet eller dina filer. Användningen av kakor är allmän praxis. Med hjälp av kakor kommer vår webbsida ihåg dig om du besöker vår webbplats ofta. Med hjälp av kakor samlar vi statistisk information om hur vår webbplats används. Den insamlade informationen används för analys och inriktad marknadsföring. På detta sätt är det enklare för användaren att använda våra tjänster och marknadsföringen som användaren ser är ändamålsenligare.

Om du vill har du möjlighet att förbjuda att kakor används i dina webbläsarinställningar. Observera då att webbplatsen kanske inte fungerar normalt om du avlägsnar kakorna eller förhindrar deras användning. Därför rekommenderar vi att du godkänner användningen av kakor.

Vi kan också använda kakor i vissa e-postmeddelanden som vi skickar och på så sätt samla in uppgifter automatiskt då du öppnar e-postmeddelandet eller klickar på en länk som finns i det.

Den information som har samlats in med hjälp av kakor kan också kombineras med information om användaren som har samlats in i andra sammanhang för att möjliggöra en bättre användarupplevelse.

Integritetsskydd

Dataskyddsbeskrivningar

Mer detaljerad information om hur Posti behandlar personuppgifter hittar du i våra dataskyddsbeskrivningar (på finska):

Dataskyddsbeskrivning för elektroniska konsumenttjänster
Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning
Dataskyddsbeskrivning för inspelningar av kundsamtal
Dataskyddsbeskrivning för kampanjer
Dataskyddsbeskrivning för företagskundregistret
Dataskyddsbeskrivning för Postis kundtjänst
Dataskyddsbeskrivning för Postis adressuppgiftssystem
Dataskyddsbeskrivning för Postis försändelseuppföljning
Kundregister för Postis webbutik

På grund av utveckling av tjänsterna och förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i dataskyddsbeskrivningen. I samband med att villkoren uppdateras informerar vi registrerade kunder om betydande förändringar i dataskyddsbeskrivningen.

Kontakt och dina rättigheter

Observera! Kom ihåg att logga ut ur tjänsten eller stäng webbläsarens sidor eller hela webbläsaren så att andra inte kan se dina uppgifter efter dig om du till exempel delar datorn med andra.