Begäran för kvitto (moms)

Fälten märkta med asterisk * är obligatoriska.

Fyll i fältet Företagets namn.

Fyll i fältet FO-nummer.

Fyll i fältet Adress.

Fyll i fältet Telefon nummer för kontaktperson.

Fyll i fältet E-postadress för kontaktperson.

Kontrollera längd för Försändelsekod (JJFI-kod) fältet (21 tecken). Det första fyra tecken är "JJFI".