Blanketter

Kontakta oss om du vill ge respons eller har frågor.

Observera att du påskyndar och underlättar hanteringen av ditt ärende om du ger så exakta uppgifter om ärendet som möjligt i ditt meddelande (till exempel alla adresser, försändelsekoder, postmottagares namn osv.).

Anmärkning mot faktura
Annullering av tjänst
Begäran om utredning av postförskottsförsändelse
Min försändelse har inte kommit fram
Begäran för kvitto (moms)
Störning i postutdelningen / Min försändelse var försenad
Ansökan om skadeersättning