Begäran om utredning av postförskottsförsändelse blankett

Med denna blankett lämnar kunden en begäran om utredning av ett problem i anslutning till en postförskottsförsändelse. Efter att utredningsarbetet har utförts får kunden specificerad information om utredningens resultat. Om begäran är omotiverad, är utredningsarbetet avgiftsbelagt.

Fälten märkta med asterisk * är obligatoriska.

Var god mata in försändelsekod och skicka blanketten på nytt.

Avsändarens uppgifter

Var god mata in avsändarens namn och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in avsändarens postnummer och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in avsändarens adressor och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in avsändarens kontaktperson och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in kontaktpersonens telefon och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in kontaktpersonens e-postadress och skicka blanketten på nytt.

Adressatens uppgifter

Var god mata in adressatens namn och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in adressatens postnummer och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in adressatens adressort och skicka blanketten på nytt.

Försändelsens uppgifter

Var god mata in postförskottsbelopp (€) och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in kontonummer i IBAN-format och skicka blanketten på nytt.

Var god mata in BIC-kod och skicka blanketten på nytt.

Må observeras när man skickar bifogade filer: Det går att skicka högst tre bifogade filer med denna blankett och den största tillåtna storleken på en fil är 2 Mb (megabyten). Tillåtna filtyper: PDF, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, JPG, BMP, GIF, TXT och RTF.

Bilaga
Bilaga
Bilaga

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.