Annullering av tjänst

Du kan använda denna blankett för att annullera en produkt eller tjänst som du beställt.

Enligt bestämmelserna om distansförsäljning i konsumentskyddslagen har du rätt att ångra avtalet genom att meddela Posten om det senast 14 dagar efter att avtalet har uppstått eller varan mottagits. Om du har beställt tjänsten att börja innan annulleringstiden slutar och annullerar tjänsten efter att den börjat, kan vi debitera enligt villkoren för tjänsten och/eller prislistan den andel av avgiften som motsvarar tjänsten som utförts före annulleringen.

I fråga om adressändring och övriga poststyrningstjänster kan avbrytande av tjänsten ta cirka tre vardagar under vilka posten kan delas ut till avtalad plats. För denna tid debiteras ingen avgift. Annulleringsanmälan gäller alltid alla postmottagare i tjänsten.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.