Muutoksia Ahvenanmaan tullaus- ja arvonlisäverotietojen ilmoittamisessa Tullille

15.01.2018

Ahvenanmaan verorajan ylittävien kuljetusten osalta arvonlisäveron ilmoittaminen muuttui 1.1.2018 alkaen. Tulli kehottaa lähettäjää tarkistamaan vastaanottajan yritystunnuksen ja ALV.REK-merkintää koskevat tiedot tulli-ilmoitusta antaessaan. Näiden tietojen oikeellisuuden voi tarvittaessa tarkistaa osoitteesta www.ytj.fi.

Kuljetusasiakirjoissa ja rahtikirjoissa tulee olla:

  • Lähettäjän (myyjä)ja vastaanottajan (ostaja)Y-tunnukset (yritys- ja yhteisötunnukset).
  • Tavaran lajikuvaus tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta vältetään Tullin ylimääräiset tarkastukset ja kustannukset ja varmistetaan toimituksen perillemeno viivytyksettä.
  • Tavaran kokonaispaino
  • Myyjän nimi ja osoite, viejän verorajanumero
  • Ostajan nimi ja osoite, yritystunnus + merkintä "ALV REK" esim. "1234567-8 ALV REK". (merkintää ei käytetä sellaisen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn luonnollisen henkilön osalta, jonka liiketoimintaan tuonti ei liity)

Osoitekortteihin tulee lisätä lähettäjän (myyjä) ja vastaanottajan (jos jälleenmyyjä) yritystunnus + merkintä "ALV REK". Nämä tiedot suositellaan laitettavan osoitekortille ja EDI-sanomaan lähettäjän ja vastaanottajan nimitieto-kenttiin, yrityksen nimen perään. Esim. "Yritys Oy 1234567-8 ALV REK".

Kuljetustilauksissa uudet lisätiedot annetaan kuljetustilauksen kohtiin "Lähettäjä" ja "Vastaanottaja", mikäli toimituksen määrä- tai lähtöpaikka on Ahvenanmaalla.

Mikäli kuljetusasiakirjasta puuttuu tietoja ja selvitystyö aiheuttaa kuljetusyritykselle kustannuksia ja perillemenon viivästymistä, varaamme oikeuden ottaa käyttöön erillisen selvitysmaksun.

Tiedote perustuu Tullin 28.12.2017 julkaisemaan ohjeeseen, missä asiasta on kerrottu tarkemmin. Tullin Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisestä kaupasta löytyy tarkentavia ohjeita osoitteesta www.tulli.fi. Verohallinnon maahantuonnin arvonlisäverotuksen ohjeet löytyvät osoitteesta www.vero.fi.