Maaningan postinkäsittely siirretään Siilinjärvelle - Reittimuutoksia postinjakelussa

20.09.2017

Maaningan postinlajittelussa ja jakelussa tehdään muutoksia viikolla 40. Postinjakelun esityö tehdään jatkossa Postin jakelutoimipaikassa Siilinjärvellä ja myös postinjakelun lähtöpiste siirtyy osittain Maaningalta Siilinjärvelle.

Jakelun esityön ja lähtöpisteen siirtymisen takia postinjakelureittejä muokataan jonkin verran nykyisestä, mikä voi vaikuttaa postinjakeluaikaan. Postin tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta mahdollisimman pian. Päiväpostin jakeluaikaan vaikuttaa päivittäin myös jaettavan postin määrä.

Oikeat osoitetiedot postilähetyksissä, postilaatikoissa ja -luukuissa helpottavat postinkulkua

Postinlajittelijoiden ja jakajien työtä helpottavat oikeat osoitemerkinnät postilähetyksissä sekä postilaatikoissa. Posti kulkee sujuvasti, kun postilähetyksissä on täydelliset vastaanottaja- ja osoitetiedot: vastaanottajan nimi, kadun tai tien nimi, talon numero, portaan tunnus ja huoneiston numero sekä postinumero ja postitoimipaikan nimi.

Puutteellinen tai virheellinen osoite vaikeuttaa ja hidastaa postinkäsittelyä ja jakelua. Postinsaajan kannattaa siis ilmoittaa oikea osoitteensa postin lähettäjälle. Myös postilaatikkoon tai -luukkuun on tärkeää merkitä selkeästi luettavissa oleva osoitetieto. Erityisen tärkeää on, että katuosoitteen lisäksi talon tai huoneiston numero on hyvin näkyvillä. Posti suosittelee myös postinsaajien nimien merkitsemistä näkyville, esimerkiksi vaikka postilaatikon kannen sisäpuolelle.

Lajittelu- ja jakelutyötä tehdään uudella tavalla postimäärien vähentyessä

Muutokset Maaningalla liittyvät toiminnan tehostamiseen ja koneellisen postinkäsittelyn hyödyntämiseen. Tehokkaalla reittisuunnittelulla ja kuljetusten yhdistämisillä voidaan alentaa myös polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Postimäärien vähentyessä lajittelu- ja jakelutyötä tehdään uudella tavalla. Yksi tapa on keskittää paikallista jakelun esityötä ja yhdistää jakelun lähtöpisteitä.

Vaikka perinteisen postin määrä vähenee, Posti haluaa jatkossakin tarjota hyvät, luotettavat ja ajassa elävät postipalvelut kaikkialla Suomessa sekä kehittää uusia palveluita asiakkaiden tarpeisiin.