Posti Group paransi tammi-kesäkuussa 2017 operatiivista tulostaan

27.07.2017

POSTI GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 27.7.2017 KELLO 13.00 (EET)

Posti Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

Huhti-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,4 % ja oli 402,3 (389,0) miljoonaa euroa.
 • Konsernin oikaistu käyttökate heikkeni ja oli 19,8 (21,8) miljoonaa euroa, 4,9 % (5,6 %).
 • Konsernin käyttökate heikkeni ja oli 12,8 (17,0) miljoonaa euroa, 3,2 % (4,4 %).
 • Oikaistu liiketulos heikkeni ja oli 0,3 (1,9) miljoonaa euroa eli 0,1 % (0,5 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos heikkeni ja oli -7,6 (-2,9) miljoonaa euroa eli -1,9 % (-0,7 %) liikevaihdosta.

Keskeiset tapahtumat

 • Työpäivien määrä oli 60 (63). Pääsiäinen ajoittui vuonna 2017 toiselle vuosineljännekselle edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen sijaan. Työpäiviä oli huhti-kesäkuussa 3 vähemmän kuin edellisvuonna. Työpäivien määrällä on vaikutus konsernin liikevaihtoon ja tulokseen, ja se vaikuttaa vertailuun sekä edellisen neljänneksen että edellisen vuoden vastaavan katsauskauden kanssa.
 • Postin kotimaan rahti kasvoi rahtikirjoissa mitattuna 4 %. Suomen ja Baltian pakettivolyymi kasvoi yhteensä 4 %. Postin jakamien osoitteellisten kirjeiden määrä laski Suomessa 10 %.
 • Postin rakennemuutos jatkui: 
  • Posti ja Solemo Oy kertoivat 3.4.2017 allekirjoittaneensa sopimuksen sisälogistiikkapalveluja tuottavan yhteisyritys Flexon perustamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityksen perustamisen 25.4.2017
  • Konserniin kuuluva OpusCapita julkisti 4.5.2017 myyvänsä taloushallinnon ulkoistuspalveluita tarjoavan Finance and Accounting Outsourcing -liiketoimintansa norjalaiselle sijoitusyhtiö Longshipille. Kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuussa
  • Posti ilmoitti 12.6.2017 ostavansa SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilökohtaisen avustamisen liiketoiminnan
  • Posti kertoi 29.5.2017 vahvistavansa varhaisjakelua ostamalla Kaakon Viestinnän varhaisjakelutoiminnot. Posti ilmoitti 27.6.2017 yhdistävänsä koko Postin varhaisjakelun uuteen Posti Palvelut Oy -tytäryhtiöön
  • Konserniin kuuluvan OpusCapitan Ruotsin, Norjan ja Puolan digitointi ulkoistetaan yhdysvaltalaiselle BancTecille. Muutoksen arvioidaan toteutuvan vuoden 2017 aikana.
 • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 4,2 % (3,8 %) kaikista Postin lähetyksistä.

Tammi-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 5,3 % ja oli 816,1 (775,1) miljoonaa euroa.
 • Konsernin oikaistu käyttökate vahvistui ja oli 55,3 (51,6) miljoonaa euroa, 6,8 % (6,7 %).
 • Konsernin käyttökate vahvistui ja oli 42,9 (38,2) miljoonaa euroa, 5,3 % (4,9 %).
 • Oikaistu liiketulos parani ja oli 15,8 (12,7) miljoonaa euroa eli 1,9 % (1,6 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos parani ja oli 2,5 (-2,3) miljoonaa euroa eli 0,3 % (-0,3 %) liikevaihdosta.
 • Posti jakoi huhtikuussa yhtiökokouksen 27.3.2017 tekemän päätöksen mukaisesti osinkoa 25 miljoonaa euroa tilikauden nettotuloksesta sekä ylimääräisenä osinkona 35 miljoona. Yhteensä osingonjako oli 60 miljoonaa euroa.

Keskeiset tapahtumat

 • Työpäivien määrä oli 124 (124).
 • Postin kotimaan rahti kasvoi rahtikirjoissa mitattuna 8 %. Suomen ja Baltian pakettivolyymi kasvoi yhteensä 6 %. Postin jakamien osoitteellisten kirjeiden määrä laski Suomessa 9 %.
 • Osana Postin rakennemuutosta Posti osti ensimmäisellä neljänneksellä HR Hoiva Oy:n (nykyisin Posti Kotipalvelut Oy), joka tuottaa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja.
 • Posti käynnisti maaliskuussa 26 000 m²:n rahtiterminaalin rakentamisen Vantaan Suokalliontielle. Terminaalilla vastataan rahtiliiketoiminnan kasvuun.
 • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 4,3 % (4,6 %) kaikista Postin lähetyksistä.

Tulevaisuuden näkymät

 • Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa ennakoidaan edelleen kasvavan vuodesta 2016. Konsernin liiketuloksen ennen erityiseriä ennakoidaan edelleen pysyvän vuoden 2016 tasolla. Vuonna 2017 liiketulokseen sisältyy merkittäviä erityiseriä.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Toimintaympäristössä tapahtuva digitalisaatio jatkuu vahvana ja heijastuu suoraan Postiin, joka käy läpi monivuotista rakennemuutosta viestinnän siirtyessä paperisesta sähköiseksi ja kilpailun lisääntyessä perinteisessä postitoiminnassa. Osoitteellisten kirjeiden volyymien lasku oli edelleen voimakasta, toisella neljänneksellä 10 %. Digitalisaatio tarjoaa kuitenkin Postille myös mahdollisuuksia. Posti jatkaa strategian mukaisesti uusien tukijalkojen rakentamista kasvavilla markkinoilla; kasvun suunta on paketti- ja logistiikkapalveluissa, joiden kysyntää myönteinen talousvire ja verkkokaupan kasvu toisella neljänneksellä siivittivät.

Liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 3,4 %. Kirjetuotteiden volyymit jatkoivat laskuaan, mutta paketti- ja logistiikkatuotteiden volyymit kehittyivät myönteisesti. Päiväkohtaisesti oikaistu pakettivolyymi Suomessa kasvoi 10 % ja rahtivolyymi 9 %. Logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi 20,9 % ja Pakettipalveluiden liikevaihto 0,5 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi myös konsernin laajentuminen yritysostoin sekä Venäjän ruplan vahvistuminen. Digitalisaatio ja uudet toimijat ovat vaikuttaneet voimakkaasti Postin peruspalvelujen volyymeihin, mutta hintamuutokset ovat loiventaneet laskevien lähetysmäärien taloudellisia vaikutuksia. Olemme jatkaneet toimia jakelun laadun parantamiseksi koko henkilöstön voimin. Kasvua haettiin yritysostoin muun muassa sisälogistiikasta, henkilökohtaisesta avustamisesta ja lehtijakelusta.

Postin oikaistu käyttökate toisella neljänneksellä oli 4,9 %. Pääsiäisen sijoittuminen huhtikuulle kuluvana vuonna vaikutti liikevaihdon ja tuloksen jakautumiseen ensimmäisen ja toisen neljänneksen välillä. Logistiikkapalvelujen kannattavuuden parantumista on tukenut yleinen kysynnän kasvu sekä operatiivisen toiminnan tehostuminen. OpusCapitan käyttökate heikkeni. Postin oikaistu liiketulos puolivuotiskaudella parani ja oli 1,9 % liikevaihdosta.

Itella Venäjän liikevaihto kasvoi euroissa 15,9 %, mutta laski ruplissa 2,7 %. Venäjän toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimet näkyvät jo osin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja kulurakenteen sopeuttaminen jatkuu.

OpusCapitan transformaatio etenee suunnitellusti. Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoimintayksikkö jatkoi kasvua globaalisti. Yrityskauppa taloushallinnon ulkoistusliiketoiminnan myynnistä on toteutusvaiheessa. Dokumenttien ja laskujen lähetys sekä Suomen digitointi siirretään vuoden 2017 aikana osaksi Postin Postipalvelut-liiketoimintaryhmää. Lisäksi OpusCapitan Ruotsin, Norjan ja Puolan digitointi ulkoistetaan. Näiden yritysjärjestelyjen toteuduttua OpusCapita keskittyy hakemaan kasvua Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminnasta.

Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä postilain muutos on Postin kannalta tärkeä päätös. Se mahdollistaa jakeluvelvoitteiden uudistamisen vastaamaan kiihtyvää digitalisaatiota ja parantaa siten Postin toimintaedellytyksiä vapaassa kilpailussa sekä edistää uusien liiketoimintakonseptien ja teknologioiden käyttöönottoa. Uudistuksen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että kustannustehokas yleispalvelu voidaan ylläpitää koko maassa seuraavien vuosien aikana ilman julkista tukea."

LIITTEET
Posti Groupin puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander
Puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2017
tammi-syyskuun osavuosikatsaus: 26.10.2017 klo 9

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa kymmenessä maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.