Posti Groupin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7 % etenkin yrityskauppojen vetämänä - tulos parani

28.04.2017

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2017 KELLO 10.00 (EET)

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017 

Keskeiset tunnusluvut

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 7,2 % ja oli 413,8 (386,1) miljoonaa euroa.
 • Konsernin oikaistu käyttökate vahvistui ja oli 35,5 (29,8) miljoonaa euroa, 8,6 % (7,7 %).
 • Konsernin käyttökate vahvistui ja oli 30,0 (21,2) miljoonaa euroa, 7,3 % (5,5 %).
 • Oikaistu liiketulos parani ja oli 15,5 (10,8) miljoonaa euroa eli 3,8 % (2,8 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos parani ja oli 10,0 (0,6) miljoonaa euroa eli 2,4 % (0,1 %) liikevaihdosta.


Keskeiset tapahtumat

 • Postin kotimaan rahti kasvoi rahtikirjoissa mitattuna 11 %. Suomen ja Baltian pakettivolyymi kasvoi yhteensä 8 %. Osoitteellisten kirjeiden määrä laski Suomessa 8 %.
 • Posti osti 10.1.2017 HR Hoiva Oy:n (nykyisin Posti Kotipalvelut Oy), joka tuottaa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja kunnille, kuntayhtymille ja yksityisasiakkaille.
 • Posti käynnisti 26 000 m²:n rahtiterminaalin rakentamisen Vantaan Suokalliontielle. Terminaalilla vastataan rahtiliiketoiminnan kasvuun.
 • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 4,5 % (5,6 %) kaikista Postin lähetyksistä.
 • Työpäivien määrä oli 64 (61).
 • Yhtiökokous päätti 27.3.2017 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 69 % yhtiön oikaistusta nettotuloksesta, 25 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että jaetaan ylimääräinen 35 miljoonan euron osinko. Yhteensä osingonjako on 60 miljoonaa euroa. Hallitukseen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ekonomi Markku Pohjola ja uudeksi jäseneksi toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Tulevaisuuden näkymät

 • Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa ennakoidaan edelleen kasvavan vuodesta 2016. Konsernin liiketuloksen ennen erityiseriä ennakoidaan edelleen pysyvän vuoden 2016 tasolla. Vuonna 2017 liiketulokseen sisältyy merkittäviä erityiseriä.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. 

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Toimintaympäristössä tapahtuva digitalisaatio jatkuu vahvana ja heijastuu suoraan Postiin, joka käy läpi monivuotista rakennemuutosta viestinnän siirtyessä paperisesta sähköiseksi. Digitalisaatio ei kuitenkaan ole pelkästään uhka, vaan se tarjoaa Postille myös mahdollisuuksia. Posti jatkaa strategian mukaisesti uusien tukijalkojen rakentamista kasvavilla markkinoilla; kasvun suunta on paketti- ja logistiikkapalveluissa. Osoitteellisten kirjeiden volyymien lasku oli alkuvuonna voimakasta, 8 %.

Liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,2 %. Kirjetuotteiden volyymit jatkoivat laskuaan, mutta paketti- ja logistiikkatuotteiden volyymit kehittyivät myönteisesti heijastellen piristyvää taloustilannetta. Logistiikkapalvelut kasvoivat 34,4 % ja Pakettipalvelut 4,2 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myös valuuttakurssien vaihtelu sekä edellisvuotta suurempi työpäivien määrä. Lisäksi merkittävä osa kasvusta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta liittyy konsernin laajentumiseen yritysostoin. Digitalisaatio ja uudet toimijat ovat vaikuttaneet voimakkaasti perustuotteiden volyymeihin, mutta kohdennetut hintamuutokset ovat loiventaneet vähenevien lähetysmäärien taloudellisia vaikutuksia. Myös kotipalveluissa on rakennettu uusia ja näkyviä palvelukonsepteja, mutta osuus liikevaihdosta on vielä vähäinen. Pakettiautomaattien konsepteja on kehitetty edelleen.

Postin oikaistu käyttökate ensimmäisellä neljänneksellä oli 8,6 % (7,7 %). Kannattavuuden parantamiseen vaikuttivat erityisesti logistiikan ja Venäjän toimintojen parantuneet tulokset. Edelliseen vuoteen verrattuna parantunutta tulosta siivitti osin pääsiäisen sijoittuminen huhtikuulle kuluvana vuonna, mikä vaikuttaa tuloksen jakautumiseen ensimmäisen ja toisen neljänneksen välillä. Logistiikkapalvelujen kannattavuuden parantumista on tukenut yleinen kysynnän kasvu sekä operatiivisen tehokkuuden paraneminen. Posti on jatkanut toimenpiteitä peruspalvelujen laadun parantamiseksi.

Postipalvelujen tulevaisuuden toimintaedellytyksien kannalta keskeisessä roolissa on vielä eduskuntakäsittelyssä oleva postilain uudistus.

Itella Venäjän liikevaihto kasvoi konsernin raportointivaluutassa 31 %. Venäjän toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimet ovat kantaneet tulosta.

OpusCapitan Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoimintayksikkö jatkoi kasvua globaalisti, mutta Document and Transaction Processing -liiketoimintayksikkö kärsii samoista trendeistä, jotka vaikuttavat Postin kirjevolyymiin. OpusCapitan strategiana on hakea kasvua Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminnasta."

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander
Puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2017
tammi-kesäkuun osavuosikatsaus: 27.7.2017 klo 12
tammi-syyskuun osavuosikatsaus: 26.10.2017 klo 9

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta kymmenessä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1 608 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 20 500 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.