Teman för januari månads frimärken är skydd av Östersjön, vänskap och Mannerheims barnskyddsförbund

15.01.2020

Frimärksåret 2020 inleds 22.1 med tre nya frimärksutgåvor med sammanlagt 14 olika frimärken. På frimärkena i januari skyddar Mumintrollen Östersjön, vi minns gemensamma stunder med vänner och vi firar Mannerheims barnskyddsförbund.

Temat för de Muminfrimärken som ges ut i januari är skydd av Östersjön. Frimärkena är i år en del av kampanjen #VÅRTHAV som genomförs av Moomin Characters i samarbete med John Nurminens Stiftelse, som är internationellt känd för skydd av vattendrag.

Havet spelar en viktig roll i Tove Janssons Muminberättelser, som i år fyller 75 år. På frimärkena #VÅRTHAV kan vi se flera olika Muminfigurer i en marin miljö. Frimärkshäftet, som är designat av James Zambra, består av sex olika inrikes fixvärdemärken som återger kampanjens visuella språk och färgpalett.

Zambra har även fungerat som huvudplanerare för hela #VÅRTHAV-kampanjens utseende vid designbyrån Kobra. - För Mumintrollen betyder havet frihet och äventyr, men är också en respektingivande och ibland även till och med farlig naturkraft. Jag tillbringar själv mycket tid i skärgården och därför var kampanjen för skyddet av Östersjön med tillhörande frimärken ett trevligt uppdrag, berättar Zambra.

Lekarna och äventyren på havsstränderna och i havets vågor som vi känner till från Muminberättelserna skulle inte se likadana ut i dagens miljö. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och dess allvarligaste miljöproblem är övergödning. - Vi anser det viktigt att delta i ett talkoarbete som inspirerar människor och organisationer till att skydda Östersjön, säger Sophia Jansson, konstnärlig ledare för Moomin Characters.

Vänskap skapar färg i livet

Alla hjärtans dag-frimärkena har i år designats av reklam- och tidskriftsillustratören Samuli Siirala. Temat för de färggranna frimärkena är vänskap och gemensamma stunder, glädjeämnen och minnen. Frimärkshäftet Vänskapens färger består av sex olika inrikes fixvärdemärken.

Siirala, som nu debiterar som frimärksdesigner, förenklade frimärkenas illustrationer i retroanda till affischliknande genom att gallra bort detaljer. Illustrationerna har gjorts digitalt, men bildernas ramar är målade med vattenfärger, vilket ger dem organiskhet.

- Som bäst håller vänskapen från tidiga barndomsår till ålderdomen. Samma människor som lekte med varandra i sandlådan är varandras stöd under hela livet. På frimärksserien ville jag beskriva unika vänskapsstunder man inte har bråttom att lämna och där allt är bra, berättar Siirala.

I början är familjens barnets hela värld

Mannerheims barnskyddsförbunds 100-årsjubileum till ära ger Posti ut två frimärken som har designats av barn. Illustrationerna till frimärkena har valts bland de arbeten som deltog i Järvenpään kuvataidekoulus teckningstävling, där barnen avbildade sin familj. De utvalda teckningarna är gjorda av Pinja Haapola, åtta år och Emma Aalto, nio år.

Ilkka Kärkkäinen, som har ansvarat för den grafisk designen, ville ge barnen fria händer att uttrycka sig i bild. - Barnen ger oss glädje och nyfikenhet samt hjälper oss se på världen på ett helt nytt sätt. På de här frimärkena har barnen på ett äkta sätt avbildat det allra viktigaste, det vill säga sin familj, berättar Kärkkäinen.

Temat för Mannerheims barnskyddsförbunds jubileumsår är delaktighet. - När MLL grundades år 1920 bjöd vi med grunddeklarationen med alla finländare till att förbättra barnens liv. Vi vill nu förnya samma inbjudan, vi behövs alla. Under vårt jubileumsår sprider frimärket den glädje barnen ger överallt i landet och påminner oss om hur viktiga barnen är, berättar kommunikationschef Maria Gnosspleius från Mannerheims barnskyddsförbund.

Mannerheimin lastensuojeluliitto 100 vuotta ("Mannerheims barnskyddsförbund 100 år") är ett ark på tio frimärken med två olika inrikes fixvärdemärken.

Förstadagsevenemang på huvudposten i Helsingfors den 22.1 klockan 13-16

På huvudposten i Helsingfors (Elilelplatsen 2) ordnas ett förstadagsevenemang onsdagen den 22 januari klockan 13-16. På evenemanget säljs nya frimärken, förstadagskuvert och andra frimärksprodukter, och besökarna har möjlighet att få förstadagsstämplar på sina försändelser. Frimärksdesignarna är på plats för att signera sina verk klockan 13-15.

I Postis webbutik kan du bekanta dig med alla frimärken som finns till salu: www.posti.fi/ostoksille