Posti och Compensate inleder samarbete: konsumenten kan kompensera paketets koldioxidutsläpp

08.10.2019

Posti erbjuder som första logistikaktör i världen i samarbete med Compensate-stiftelsen sina kunder möjligheten att kompensera utsläppen för sina inrikes paket. Utsläppsvärdet för ett enskilt paket är ungefär 700 gram koldioxid som konsumenten kan välja att kompensera via Postis elektroniska tjänster. Oberoende av paketets storlek eller vikt är kompensationen 0,05 euro. Posti redovisar kompensationsavgifterna i fullo till Compensate, som använder pengarna för att minska på koldioxiden i atmosfären. 

De inrikes paket som konsumenterna överlämnar till Posti för leverans är oftast handel två konsumenter emellan, något som kraftigt ökar.

- Vi vill erbjuda konsumenterna ett enkelt sätt att kompensera de utsläpp som paketet orsakar.  Nu kan konsumenterna välja en hållbarare handel även i våra tjänster, säger Timo Korander, ansvarig för Postis digitala konsumenttjänster. 

Enligt den klimatrapport som regeringarnas klimatpanel IPCC publicerade förra hösten måste man utöver minskade utsläpp även avlägsna koldioxid från atmosfären bland annat med kolsvalg och metoder för tillvaratagande av koldioxid. Inhemska Compensate har grundats just för detta arbete.

- För att dämpa klimatförändringen är det absolut viktigaste att radikalt minska utsläppen, men samtidigt måste man avlägsna den koldioxid som redan hamnat i atmosfären. Att plantera skogar och skydda befintliga skogar är enligt undersökningarna de effektivaste metoderna idag, berättar Antero Vartia, grundare av Compensate.

Samarbetet med Posti är det första där kompensationen sömlöst förenats med den redan existerande digitala tjänstens kundupplevelse.

- Vi kan stoppa klimatet från att bli varmare genom att göra klimatgärningarna till en naturlig del av människans vardag. Det är frågan om en attitydförändring eftersom vi alla kraftigare borde ta ansvar för våra utsläpp. Då många av oss fattar små klimatbeslut i vardagen blir de alla tillsammans effektiva gärningar, summerar Vartia.

Posti har redan länge systematiskt arbetat för att minska på koldioxidutsläppen till exempel genom att förnya materielen, använda elektroniska utdelningsredskap och optimera rutterna. Det utsläpp som blir kvar kompenseras genom deltagandet i certifierade klimatprojekt som producerar renare energiformer.  

- Posti som företag har kommit långt i sitt klimatarbete. När vi når 2020-talet måste vi sätta mer fart på arbetet för att kunna nå målen i Parisavtalet. Med hjälp av Compensates tjänst kan konsumenterna se vilken klimatbörda paketet orsakar och lätt kompensera utsläppen som en del av leveransen. Vi som bolag å vår sida ser till att klimatbelastningen som transporteringen av paketet och dess förpackningsmaterial orsakar ständigt minskar, konstaterar Noomi Jägerhorn, Postis ansvarighetsdirektör.

Om ämnet:

www.posti.fi/compensate

Compensate

Compensate är en stiftelse utan vinstsyfte som möjliggör kompensationen av koldioxidutsläpp i samband med vardagens inköpsbeslut. Stiftelsen använder kompensationsavgifterna i fullo för att minska på mängden koldioxid i atmosfären. Läs mer: http://www.compensate.com/