PAU:s strejker försenar en liten del av försändelserna idag – situationen utvärderas kontinuerligt och uppskattningarna av konsekvenserna preciseras

02.09.2019

 

Post- och Logistikunionen PAU har natten till måndag genomfört flera olagliga strejker på sorteringsarbetsplatser på Posti i Vanda, Lundo, Seinäjoki, Jyväskylä, Lahtis, Villmanstrand, Kuopio, Tammerfors och Uleåborg.

 

- Vi förstår väl att våra kunder förväntar sig att tjänsterna sker utan störningar. Vi har lyckats sköta majoriteten av arbetet trots strejken och postutdelningen fungerar. Enligt nuvarande bedömning kommer vi att kunna leverera majoriteten av försändelserna till kunderna inom utlovad tid. Post kan tills vidare sändas i normal ordning, säger Jarmo Ainasoja, chef för Postis Styrcentral.

 

- För närvarande ser det ut som att en liten mängd reklam fördröjs med ungefär ett dygn. Vi beklagar alla eventuella olägenheter som förorsakas våra kunder.

 

Strejkerna påverkar inte tidigutdelningen av dagstidningar.

 

PAU har meddelat att strejkerna fortsätter

 

PAU har meddelat att strejker även ordnas den 3-4 september. Om strejkerna blir av kan de enligt dagens uppskattning påverka leveransen av försändelser delvis runt om i landet.

- Vi gör allt vi kan för att konsekvenserna för våra kunder ska bli så små och kortvariga som möjligt. Vi följer hela tiden noggrant med läget och vi informerar om de preciserade bedömningarna regelbundet, säger Jarmo Ainasoja.

- Tyvärr kan vi inte garantera störningsfrihet, störningarnas omfattning beror på hur stor del av de anställda som deltar i strejken, fortsätter Jarmo Ainasoja.

Strejkerna gäller inte Postis serviceställen. Störningarna gäller inte frakttjänsterna eller lagertjänsterna.

 

Vi ger mer information om läget måndagen den 2 september cirka kl. 16.30.