Utredning: Transporten av ett paket från Sverige till Finland tar i genomsnitt 5,6 dagar – efter att paketet korsat gränsen kommer det fram på i genomsnitt 1,8 dagar

12.08.2019

Det tar i genomsnitt 5,6 dagar att transportera ett paket från Sverige till Finland. Efter att paketet korsat gränsen kommer det fram på i genomsnitt 1,8 dagar. Det framgår av en utredning som utförts av IRO Research på uppdrag av Posti. Undersökningen kartlade hur snabb order-leveransprocessen i utländska webbutiker är för varor som ska levereras i Finland, med särskild betoning på webbutiker i Sverige.

De faktiska leveranstiderna kartlades med hjälp av mystery shopping: man gjorde inköp i nätbutiker och kontrollerade den totala leveranstiden från beställning till leverans. Undersökningen visar att Posti vanligen skött leveransen som helhet snabbare än andra transportbolag som undersökts, dvs. i genomsnitt på 3 dagar (expressleveranser ej medräknade). Även paketens så kallade sista kilometer, det vill säga transporten från Postis distributionscentral till konsumenten, gick med Postis transport snabbare än genomsnittet, på 1,4 dagar. Förutom den sista kilometern påverkas den totala leveranstiden för paket av nätbutikens insamlings- och lagringsprocesser samt av transporten över gränsen från utgångslandet till Finland.

En motsvarande utredning gjordes även i Finland i början av året. Resultaten är i linje med den färska utredningen. Posti skötte transporterna snabbare än andra transportbolag som ingick i undersökningen: den totala leveranstiden var i genomsnitt 3,1 dagar, varav Postis andel i genomsnitt var kortare än en dag.

Enligt en e-handelsundersökning som utfördes av den internationella postorganisationen International Post Corporation (IPC) gör 21 procent av alla finländare som handlar i utländska nätbutiker sina inköp i svenska webbutiker. Richard Walburn, ansvarig för paket och e-handelsförsäljning inom Norden på Posti, anser att många svenska nätbutiker har möjlighet att hitta en marknadsnisch inom försäljning till Finland via nätet.

- En del större nätbutiker i Sverige har identifierat potentialen för försäljning till Finland. När beställningarna behandlas effektivt, i bästa fall redan samma dag, kan paketen genom optimerade transporter fås till Finland inom bara några dagar.

Mer information om undersökningen:

Mystery shopping-delen genomfördes så att man i specifika, huvudsakligen svenska nätbutiker, den 29 april, 6 maj och 13 maj gjorde totalt 100 st. inköp till ett värde av omkring 50 euro. Det faktum att första maj inföll vid samma tid som undersökningen förlängde dock klart leveranstiden för vissa försändelser. Leveranstiden för de försändelser som beställdes före första maj var i genomsnitt 6,8 dagar, medan de som beställdes efter första maj levererades på i genomsnitt 4,3 dagar.

Leveranstiden beräknades som tiden mellan beställningen och mottagandet av ankomstavin. Inköpens sista kilometer beräknades från det att konsumenten meddelades om logistikoperatörens första registreringshändelse i hemlandet till det att försändelsen kunde hämtas ut.