Posti förnyar viktgränserna för inrikes brev och samtidigt ändras prissättningen

30.07.2019

Posti förenklar prislistan för inrikes brev med kontantbetalning. Från och med slutet av augusti delas breven in enligt gramvikt i fyra viktklasser i stället för tidigare sex viktklasser. Samtidigt blir det ändringar i brevens porton, i en del viktklasser stiger priserna, i andra sjunker de.

- Allt fler frimärken köps på andra ställen än i Postis butiker. De köps i mataffärer, kiosker och via Postis webbutik. Fördelarna med reformen är en tydligare prislista, berättar Tuija Åkerman vid Postis konsumentbrevtjänster.

Portot stiger i en del viktklasser, i andra sjunker det

- Finländska konsumenter använder i genomsnitt mindre än 20 euro per år för att skicka brev. En prisändring innebär en förhöjning med drygt en euro per år, det vill säga mindre än priset på ett inrikes frimärke (1,60 euro), säger Tuija Åkerman.

Priset för inrikes kort och brev på högst 50 gram är 1,60 euro från och med den 30 augusti 2019 (+0,10 euro). Priset för utrikes kort och brev på högst 20 gram är i Priority-klass 1,70 euro från och med den 30 augusti 2019 (+0,10 euro). Priserna för de tyngsta inrikes breven sjunker, till exempel är portot för ett inrikes brev på 1 001-2 000 g från och med den 30 augusti 2019 9,60 euro (-5,40 euro). Priset på julhälsningar stiger till 1,10 euro (+ 0,05 euro).

Alla inrikes och utrikes fixvärdemärken som har köpts innan dess duger som sådana, utan extra frimärken, även efter ändringen. Även gamla fixvärdemärken av 1:a och 2:a klass kan fortfarande användas. Deras värden motsvarar inrikes fixvärdemärke, från och med den 30 augusti är värdet 1,60 euro.

Från och med 30.08.2019 motsvarar alla viktsteg en multipel av priset för ett fixvärdemärke. För det lättaste brevet eller postkortet (1-50 g) räcker det med ett fixvärdemärke, för nästa nya viktklass (51-250 g) räcker det med två fixvärdemärken och för den tredje viktklassen (251-1001 g) behövs fyra fixvärdemärken. De tyngsta breven på upp till två kilo transporteras med sex fixvärdemärken. 

Åkerman påminner om att portot täcker distributionsnätets kostnader och Posti tvingas höja priserna för att kunna säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna i hela landet. Postvolymen har under de senaste tio åren halverats till följd av digitaliseringen. Ju mindre post som finns i postutdelarens väska, desto större är distributionskostnaden för en försändelse.

En vanlig postutdelningsdag blir det totalt 320 000 kilometer i hela landet. Samtidigt är det allt mindre post som delas ut och på grund av att de digitala tjänsterna minskar mängden i rask takt.

De nya priserna på alla brevtjänster finns i prislistan på Postis webbplats www.posti.fi/priser. Ändringarna gäller inte priserna för avtalskunder.

Frimärken kan köpas på cirka 3 200 försäljningsställen eller i Postis webbutik: www.posti.fi/ostoksille.