Effekterna av FFC:s politiska manifestation och vädret på leveransen av försändelserna och Postis tjänster (uppdaterad 19.00)

02.02.2018

Uppdaterad klockan 14.00
Uppdaterad klockan 19.00

I det här meddelandet får du aktuell information om det rådande läget för försändelser som går via Posti och Postis tjänster. FFC:s politiska manifestation och det dåliga vädret påverkar delvis smidigheten i tjänsterna.

FFC:s politiska manifestation har påverkad inte försändelser i anknytning till kundernas hälsa och säkerhet, hit hör blodförsändelser, laboratorieprover och affärernas hemleveranser, måltidstransporter och omsorgstjänster.

Tidigutdelning av dagstidningar

Morgontidningarna har kunnat delas ut i normal ordning i övriga delar av Finland, men det dåliga vädret och väglaget har försenat utdelningen i huvudstadsregionen och andra delar av Nyland. Överenskommelser om exceptionella arrangemang har ingåtts med tidningshusen.

Helsingin Sanomat kan läsas gratis på nätet. Om du prenumererar på papperstidningen och den inte har kunnat delas ut till din hemadress, kan du om du vill hämta ett exemplar på ett av de fyra avhämtningsställena. Du får information om avhämtningsställena genom att logga in i HS:s webbtjänst.

Tidningen Keski-Uusimaa kan läsas gratis på nätet. Om det inte har varit möjligt att dela ut papperstidningen som du prenumererar på till din hemadress, ber vi dig kontakta Postis jour för tidigutdelningen.

Postutdelning

Grundutdelningen, det vill säga dagsutdelningen, har kommit igång normalt i största delen av landet.

Enligt den aktuella bedömningen kommer SAK:s demonstration att orsaka fördröjningar av brevpost, tidskrifter och direktmarknadsföring på 1–3 dygn i:

huvudstadsregionen och Nyland

Huvudstadsregionen och Nyland
16900 Lammi
Åbo centrum
20780 S:t Karins
28130 Björnebort
33100 Tammerfors
33540 Tammerfors
33900 Tammerfors
37800 Toijala
40350 Jyväskylä
40520 Jyväskylä
55100 Imatra
74100 Idensalmi
81700 Lieksa
95300 Tervola
95400 Torneå
99800 Ivalo

Rusningen kommer att kunna åtgärdas först efter helgen.

Även på andra håll kan dröjsmål förekomma, om det dåliga väglaget fördröjer utdelningen och transporterna mellan olika delar av landet.

Arbetsnedläggelsen i anslutning till den politiska manifestationen stänger alla exporthamnar i Finland på fredag. Enligt den aktuella uppskattningen kommer brevförsändelser till och från utlandet att försenas med 1-3 dygn. Enligt den aktuella uppskattningen dröjsmålet i hanteringen ska inte gälla utlandsposten med flyg.

Paket

Inköp på nätet och andra paket transporteras normalt i hemlandet. På grund av det dåliga väglaget kan det förekomma förseningar i leveranserna av paket som delas ut i grundutdelningen på glesbygder.

Paketautomaterna och Smartpostautomaterna är i normalt bruk.

Arbetsnedläggelsen i anslutning till den politiska manifestationen stänger alla exporthamnar i Finland på fredag. Enligt den aktuella uppskattningen kommer paketförsändelser till och från utlandet att försenas med 1-3 dygn. Enligt den aktuella uppskattningen dröjsmålet i hanteringen ska inte gälla utlandsposten med flyg. Postis nät- och mobila tjänster

Postis nät- och mobila tjänster fungerar normalt. Du kan t.ex. följa med din försändelse via dem.

Postis serviceställen

Alla Postis egna postställen och Postis serviceställen i anslutning till våra partnerföretag är öppna.

Paketautomaterna och Smartpostautomaterna är i normalt bruk.

Alla adresser och öppettider.

Brevlådor och postfack

Brevlådor och postfack fungerar normalt. Enligt den aktuella uppskattningen kan det förekomma enskilda undantag i huvudstadsregionen.

Transporter

Postis distribution har fungerat normalt för tillfället.

Måltidstransporterna till t.ex. hem, daghem och skolor genomförs som normalt.

Livsmedelslogistik

Livsmedelstransporterna t.ex. till detaljhandelns affärer genomförs som normalt.

Hemtjänster och omsorgstjänster

Postis hemtjänster och omsorgstjänster genomförs normalt.

Frakt

Godstransporterna fungerar normalt i hemlandet. Arbetsnedläggelsen i anslutning till den politiska manifestationen stänger alla exporthamnar i Finland på fredag. Detta kan påverka godstransporterna till och från utlandet.

Lager

Lagren fungerar normalt.

Vi uppdaterar det aktuella meddelandet omedelbart om det sker förändringar.