SAK:s demonstration och AKT:s arbetsnedläggelse den 2 februari kan vid ett förverkligande orsaka dröjsmål i postleveranserna

30.01.2018

Den av SAK ordnade demonstrationen och AKT:s arbetsnedläggelse fredagen den 2 februari kan vid ett förverkligande påverka postleveranserna. Enligt den aktuella bedömningen kommer dessa att orsaka fördröjningar på 1–3 dygn i vissa delar av landet.

- Vår bedömning preciseras under onsdagen, efter att vi har diskuterar med personalen om arbetsarrangemangen. Det är viktigt för oss att våra kunder ska få så lite olägenheter som möjligt. Om möjligt använder vi oss av specialarrangemang, säger Jarmo Ainasoja, chef för Postis Styrcentral.

Om demonstrationerna genomförs kommer sorteringen, transporten och utdelningen av post att ske långsammare den 2 februari och den eftersläpande posten kommer inte att kunna åtgärdas förrän efter veckoslutet, det vill säga på måndagen den 5 februari. Även kundtjänsten och postkontoren kan påverkas.

Demonstrationen och arbetsnedläggelsen PÅVERKAR INTE

  • försändelser med anknytning till kundernas säkerhet och hälsa, såsom blodförsändelser, laboratorieprov samt matkassar, måltidstransporter och omsorgstjänster. Dessa sköts som normalt.

Demonstrationen och arbetsnedläggelsen KAN, OM DE FÖRVERKLIGAS, PÅVERKA

  • tidigutdelningen av tidningar på fredagen i vissa områden. Enligt den aktuella bedömningen är konsekvenserna lokala och gäller endast för fredagen. Posti kommer överens med tidningshusen om eventuella specialarrangemang.
  • ställvis inrikes brevpost, tidskrifter, direktmarknadsföring, paket och frakt samt utdelningen av tidningar med dagsposten. Enligt den aktuella bedömningen kommer SAK:s demonstration att orsaka fördröjningar på 1–3 dygn. Obs! Om en brevförsändelse ska vara framme senast måndagen den 5 februari lönar det sig att skicka den redan på tisdagen den 30 januari.
  • från utlandet ankommande och till utlandet avgående brev- och paketförsändelser. Om AKT:s arbetsnedläggelse förverkligas kommer alla Finlands exporthamnar att vara stängda på fredagen. Demonstration påverkar även utrikesförsändelser per flyg. Enligt den aktuella bedömningen kommer detta att orsaka en fördröjning av utrikes postförsändelser på 1–3 dygn.
  • Köbildning vid Postis kundtjänst och tjänster på en del av Postis serviceställen samt vid serviceställen i samband med partnerföretag.

Information om preciserade bedömningar ges varje dag.