Förhandsröstningen i presidentvalet börjar den 17 januari

11.01.2018

Du kan förhandsrösta i presidentvalet 17-23.1.2018. Den egentliga valdagen är söndagen den 28 januari 2018.

Meddelandena om rösträtt har delats ut till hemmen i god tid innan förhandsröstningen börjar.

Postis förhandsröstningsställen har öppet också på kvällarna och under veckoslutet

I Helsingfors erbjuder Posti möjlighet att rösta på förhand på 13 förhandsröstningsställen. Dessutom kan man rösta på postkontoren i Esbo och Uleåborg samt i köpcentret i Hyvinge. Postis förhandsröstningsställen och inklusive öppettider.

Ta med dig identitetshandling

Det är enkelt att rösta. För att rösta behöver du endast ett fotoförsett identitetskort, pass eller körkort.

Mer information om valet

Du kan förhandsrösta på vilket röstningsställe som helst, även på andra orter än din hemort. Du hittar alla inrikes och utrikes förhandsröstningsställen inklusive öppettider på adressen www.vaalit.fi.

Du kan kontakta justitieministeriets servicenummer i frågor som rör valet och röstningen:
0800 9 4770 (på finska) och 0800 9 4771 (på svenska).