Nya prislistor för brev och paket har publicerats – prisändringarna träder i kraft i oktober

01.09.2017

Nya porton för brev från och med 2 oktober

Portona för inrikes och utrikes brev ändras den 2 oktober 2017. Tidigare utkomna fixvärdemärken gäller som porto som sådana även efter ändringen, utan extra frimärken.

Priset för inrikes kort och brev på högst 50 gram är 1,40 euro från och med den 2 oktober (för närvarande 1,30 euro). Priset för utrikes kort och brev på högst 20 gram i Priority-klass är 1,50 euro från och med den 2 oktober (för närvarande 1,40 euro). Även gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken kan fortfarande användas. Deras värde motsvarar inrikes fixvärdemärke (1,40 euro från och med den 2 oktober).

De nya priserna på alla brevtjänster finns i prislistan. I oktober kompletteras nättjänsten för sändning med Expressbrev och Postförskottsbrev som skickas allra förmånligast via nättjänsten. Via nättjänsten kan man utöver paket redan nu skicka Rekommenderade brev www.posti.fi/sandning.

I och med digitaliseringen minskade antalet skickade brev med 10 procent under vårsäsongen. Detta gör att enhetskostnaderna för brevförsändelser stiger ytterligare. Postis verksamhet finansieras inte med skattemedel. Posti måste skapa förutsättningar för bolagets verksamhet bland annat genom att säkerställa att portona ligger på en tillräckligt hög nivå i förhållande till kostnaderna för postens insamling, sortering och utdelningsnät. Det aktuella prishöjningsbehovet dämpades av den förnyelse av utdelningsdagar som påbörjades i juli. Genom förnyelsen fördelas utdelningen på ett nytt sätt på tisdagar, då mängden post är mindre än på de andra dagarna.

Julens fixvärdemärke utkommer den 3 november

Inrikes julhälsningar skickas i jul med ett julfrimärke på 0,95 euro som utkommer den 3 november. Även förra julens fixvärdemärken (0,90 euro år 2016) gäller som sådana för julhälsningar.

Priserna för kort som skickas via Postkort-appen ändras inte. Via appen kan du skicka ett riktigt kort med till exempel ditt eget foto. Appen kan laddas ned från appbutikerna för iOS eller Android.

Frimärken kan köpas på cirka 3 400 försäljningsställen eller i Postis webbutik.

Sändningspriserna för paket förblir oförändrade vid köp på nätet, i automaten eller i mobilappen

Sändningspriserna för inrikes paket förblir oförändrade, när man köper tjänsten i Postis nättjänst www.posti.fi/sandning, paketautomat eller Postis mobilapp. Sändningspriserna höjs bara om man köper tjänsten i Postis butiker. De nya priserna finns på Postis webbplats. Till exempel priset för ett Med Numret-paket på 2 kg höjs med 0,40 euro den 1 oktober.

Inte heller priset för tilläggstjänsten Postförskott ändras, när man köper leveransen i Postis nättjänst. Vid köp i Postis butik höjs priset till sju euro.

Sändningspriserna för utrikes paket förblir oförändrade, när man köper tjänsten i Postis nättjänst, paketautomat eller Postis mobilapp. Sändningspriserna stiger bara om man köper tjänsten i Postis butik. Då blir priserna för paket tre euro högre. Orsaken bakom prisändringarna är det manuella arbete som krävs för att skicka paket utomlands, vilket innebär högre hanteringskostnader för Posti. Även totalkostnaderna för utrikes paket är idag högre i förhållande till volymen.

Förvaringstiden för paket i regel 7 dygn på alla Postis serviceställen

Posti förenhetligar förvaringstiden för paket mellan olika uthämtningsställen. Från och med den 1 oktober har man i regel 7 dygn på sig att hämta ut sina paket i Postis alla butiker och automater. Den sista uthämtningsdagen kan kontrolleras på ankomstavin för paketet. De flesta paketmottagare får en ankomstavi för paketet elektroniskt antingen via sms eller e-post. Dessutom kan man smidigt följa paketens gång via Postis mobilapp eller webbplats. Paketen kan förses med elektronisk ankomstavi och automatisk försändelseuppföljning, om avsändaren anger mottagarens mobiltelefonnummer. Den smidiga elektroniska ankomstavin är det snabbaste sättet att få ankomstavin.

Vi förenhetligar även produktvillkoren för utrikes paket som betalas kontant. Från och med den 1 oktober 2017 är det högsta ersättningsbeloppet vid händelse av skada för både Parcel Connect-paket som skickats som självbetjäning och för EMS-paket som skickats på posten 500 euro.

Ändringarna gäller inte priserna för avtalskunder.