Uthämtningsstället för Poste restante-försändelser ändras i Helsingfors, Esbo och Grankulla under hösten 2017

23.08.2017

Poste restante-tjänsten är avsedd för privatpersoner för mottagning av post tillfälligt. Företag kan inte använda denna Poste restante-adress.

Utbudet av Poste restante-tjänsten ändras i Helsingfors, Esbo och Grankulla. I Helsingfors koncentreras tjänsten till huvudposten, Vallgård och Hertonäs och i Esbo och Grankulla till Hagalund.

Poste restante-försändelser kan hämtas ut på följande serviceställen:

I Esbo och Grankulla från och med den 9 oktober

•02100 Esbo, Västanvindsvägen 4


I Helsingfors från och med den 9 oktober


•00880 Helsingfors, Borgbyggarvägen 4


I Helsingfors från och med den 16 oktober


•00100 Helsingfors, Elielplatsen 2


I Helsingfors från och med den 23 oktober


•00510 Helsingfors, Sturegatan 21


De ovan nämnda serviceställena ersätter alla övriga Poste restante-serviceställen i Esbo, Grankulla och Helsingfors. Vi ber våra kunder meddela avsändarkunderna om sin nya adress och att göra en adressändring av den egna gatuadressen eller Poste restante: www.flyttanmalan.fi