Postis gåva till Finland: ett frimärke och postkort för alla tredjeklassare

14.08.2017

– Över 60 000 tackkort skrivs för att fira jubileumsåret Finland 100

Posti deltar i Finlands jubileumsår genom att skänka till skolorna ett frimärke och postkort till alla tredjeklassare. Temat för korten är att tacka andra, och syftet är att uppmuntra till att glädja andra. Snart skickas tackkort från över 60 000 elever till mottagare.

- Att skicka post är något nytt för många skolelever. Eleverna kan själva välja vem de vill tacka och glädja med ett kort. Via kortet bevaras tacket som ett minne, och förhoppningsvis får barnen också ett svar tillbaka, säger direktör Turkka Kuusisto från Posti.

Postis gåva till skolorna har godkänts av Utbildningsstyrelsen. Posti skickar frimärksgåvorna och tackkorten till skolorna enligt Utbildningsstyrelsens adressregister i september. Material som tagits fram som stöd för undervisningen åskådliggör för barnen hur adressuppgifterna antecknas och var man ska klistra frimärket - enligt vår erfarenhet är dessa basfärdigheter inte längre självklara. Att skriva kort erbjuder barnet en viktig upplevelse av att skicka post och skriva ett meddelande för hand.

- Ett tackkort som skrivs med egen personlig handstil visar att avsändaren uppskattar mottagaren. I vardagen skriver vi mycket med olika digitala enheter, och därför känns det särskilt personligt med ett handskrivet meddelande, säger utbildningsråd Minna Harmanen från Utbildningsstyrelsen.

Alla kan delta i ett gratulationsbrev till Finland som Posti samlar in

Posti har som mål att samla in av finska invånare, utlandsfinländare och andra vänner av Finland ett rekordantal namn i en gratulation till Finlands jubileumsår. Gratulationsboken till det 100-åriga Finland samt därtill hörande digitala material överlämnas till republikens president i Helsingfors före självständighetsdagen 2017.

Förutom på olika postkontor kan man underteckna gratulationsbrevet och skriva ett 100 tecken långt gratulationsmeddelande i olika evenemang som ordnas runt om i Finland samt på Postis webbsida www.posti.fi/suomi100 som är avsedd för namninsamlingen.

Webbmaterialet På resa med Posti som publicerats som stöd för undervisningen kan laddas ner via adressen www.posti.fi/tillbarn.