Postis utdelningdagsändring framskrider under sommaren – antalet utdelningsdagar ändras inte

31.05.2017

Postis utdelningsdagsändring framskrider under sommaren på olika håll i Finland och hela Finland är med från och med 18 juli. Antalet utdelningsdagar ändras inte, utan post delas även i fortsättningen ut 5–7 dagar i veckan, enligt avtalad transporthastighet. Ändringen märks på tisdagar, då mängden post som delas ut är mindre än förut.

– I praktiken lägger postmottagaren knappt märke till ändringen eftersom tisdag traditionellt är den dag det delas ut mindre post än under andra dagar. Tidigutdelningen av dagstidningar och utdelningen av paket görs som tidigare, det sker inga ändringar i dessa, berättar Turkka Kuusisto, direktör med ansvar för posttjänster vid Posti.

Digitaliseringen minskar mängden post som ska delas ut radikalt – ändringen dämpar kostnadsökningarna

Syftet med utdelningsdagsreformen är att minska ökningen av enhetskostnaderna. Produktändringarna som genomförs i samband med ändringen gör det möjligt att periodisera Postis sortering och utdelning på ett nytt sätt.

– Våra kunder har krävt åtgärder för att dämpa utdelningskostnaderna. Särskilt för avsändarkunder med stora försändelsevolymer är utdelningskostnaderna en viktig fråga. Genom ändringen kan vi bättre dirigera våra resurser till dagarna när det naturligt finns mer post att dela ut, säger Turkka Kuusisto.

Post delas fortfarande ut 5–7 dagar i veckan

Post delas fortfarande ut 5–7 dagar i veckan, i enlighet med de tjänster avsändarkunderna har köpt av Posti. Antalet utdelningsdagar ändras inte till följd av ändringen, men mängden post som delas ut på tisdagar är mindre.

På tisdagar utdelas inom grundutdelningen på nuvarande vis en del av dagstidningarna, paket, expressbrev och laboratorieförsändelser. Inga förändringar görs i tidigutdelningen av dagstidningar. Försändelser som ska kvitteras och paket som ska hämtas från serviceställena kan hämtas från posten. Försändelser till kunder med företagspostnummer levereras även på tisdagar.

Samhällsomfattande brev som postas på måndagar utdelas i regel på onsdagar. Insamling av brev och paket sker i normal ordning på tisdagar.

Ny postlag hjälper i framtiden

Förändringen som görs nu genomförs utan ingrepp i antalet utdelningsdagar. Postlagen som träder i kraft i sommar 2017 möjliggör utdelning 3 dagar i veckan i ett tätortsområde. Denna möjlighet tar Posti inte ännu i bruk.

– Att lätta på regleringen är med tanke på framtiden oundvikligt i takt med ökad digitalisering och kundernas förändrade behov. Genom att lätta på regleringen kan Posti klara av skyldigheterna för en samhällsomfattande tjänst utan att den samhällsomfattande tjänsten behöver finansieras med skatter, påpekar Turkka Kuusisto.

Som nästan enda postväsende i Europa fungerar Posti helt utan offentligt stöd och brevutdelningen omfattas av den fria konkurrensen.

FAKTA:

  • Postis övriga tjänster, såsom logistiktjänster, måltidstransporter, webbutikförsändelser med livsmedel och hemtjänster, samt serviceställenas öppettider ändras inte i och med ändringen.
  • Ändringen uppfyller kraven i postlagen. Enligt den nuvarande postlagen ska brev inom samhällsomfattande tjänster delas ut så att minst 95 procent av försändelserna är framme senast den andra vardagen efter inlämningsdagen. Efter lagändringen måste minst 50 procent av försändelserna vara framme senast den fjärde vardagen. Postlagen gäller endast den samhällsomfattande tjänsten dvs. brev och kort med frimärke på.
  • I enlighet med postlagen har marknaden för brevutdelning släppts fri för konkurrens och andra utdelningsföretag kan fritt dela ut post var och när som helst utan någon utdelningsdagsskyldighet.