Förbättrad möjlighet att sköta Posti-ärenden på nätet och nya servicenummer för privatkunder

11.05.2017

 

Det finns nu enklare och modernare sätt för kunderna att själva sköta sina ärenden på Postis nätsidor, oberoende av tid och plats. Postis kunder erbjuds tjänster som känns igen från andra tjänsteleverantörer, såsom sökfunktion med minne som tar fram information baserad på kundens fråga.

Skötandet av ärenden på nätet stöds av en uppskattad chatt-tjänst, genom vilken kunderna får personlig rådgivning. Den avgiftsfria chatten betjänar mån-fre kl. 8-18.

De nya servicenumren för Postis privatkunder tas i bruk 1.6.2017

Målet för utvecklingen av Postis nättjänster är att kunderna ska få den bästa möjliga informationen snabbt och smidigt från webben. Det går att följa en försändelse både via webben och via Posti-appen på en smarttelefon. Appen anger också den beräknade ankomsttiden för ett paket.

I ärenden som gäller uppföljning, beställning och rådgivning om en försändelse betjänar fr.o.m. 1.6 det avgiftsbelagda servicenumret 0600 94325 / på finska 0600 94320. Samtalet har ett fast engångspris på 1,84 € / besvarat samtal + lna/msa.

I ärenden som gäller reklamation, fakturering och uppsägning av existerande avtal betjänar servicenumret 0100 85165 / på finska 0100 85160, samtalspris (lna/msa).

Kundtjänsttelefonen betjänar mån-fre kl. 8-16.

Ändringen gäller inte servicenumret för Postis företagskunder.