I kommunalvalet kan man rösta på förhand på Postis 15 förhandsröstningsställen

14.03.2017

I kommunalvalet kan man rösta på förhand 29.3-4.4.2017. Den egentliga valdagen är söndagen den 9 april 2017. Meddelandena om rösträtt delas ut till hemmen i god tid innan förhandsröstningen börjar. Varje kommun väljer förhandsröstningsställena i sitt område. I Helsingfors erbjuder Posti möjlighet att rösta på förhand på 12 förhandsröstningsställen. Dessutom kan man rösta på förhand på vissa postkontor i Esbo, Hyvinge och Uleåborg.

I Helsingfors har Posti ett förhandsröstningsställe i åtta egna butiker:

 1. HELSINGFORS Posthuset, Posti, (ingång mittemot Kiasma), Mannerheimplatsen 1 B, 00100 Helsingfors
 2. HELSINGFORS RÖDBERGEN, Posti, Annegatan 8, 00120 Helsingfors
 3. HELSINGFORS KASERNTORGET, Posti, Kaserngatan 19, 00130 Helsingfors
 4. HELSINGFORS MUNKSHÖJDEN, Posti, Raumovägen 1, 00350 Helsingfors
 5. HELSINGFORS FRÄMRE VALLGÅRD, Posti, Sturegatan 21, 00510 Helsingfors
 6. HELSINGFORS HAGNÄS, Posti, Sparbankskajen 2, 00530 Helsingfors
 7. HELSINGFORS HERTONÄS, Posti, Borgbyggarvägen 4, 00880 Helsingfors
 8. HELSINGFORS ÖSTRA CENTRUM, Posti, Revalsplanen 6, 00930 Helsingfors

Därtill ordnar Posti förhandsröstning i samarbete med fyra köpcentrum i Helsingfors:

 1. HELSINGFORS GRÄSVIKEN, Köpcentret Ruoholahti, Östersjögatan 21-23, 00180 Helsingfors
 2. HELSINGFORS KÅNALA, Köpcentret Ristikko, Körkarlsvägen 1, 00390 Helsingfors
 3. HELSINGFORS GAMLAS, Köpcentret Kaari, Kanteletarvägen 1, 00420 Helsingfors
 4. HELSINGFORS MALM, Köpcentret Malmin Nova, Nedre Malms torg 5, 00700 Helsingfors

Utöver Helsingfors har Posti förhandsröstningsställen på tre postkontor i Esbo, Hyvinge och Uleåborg:

 1. ESBO HAGALUND, Posti, Köpmannavägen 1, 02100 Esbo
 2. HYVINGE, Posti, Torikatu 7, 05800 Hyvinge
 3. ULEÅBORG, Posti, Hallituskatu 36, 90100 Uleåborg

Man kan rösta på förhand på vilket röstningsställe som helst, också på en främmande ort. Postkontoren med förhandsröstning går att känna igen på en skylt vid dörren. Posti har redan i över 40 års tid fungerat som ett välbekant och tillförlitligt röstningsställe.

Enligt vallagen beslutar kommunstyrelsen om var i kommunen de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet finns. Utöver postkontor kan kommunerna ordna förhandsröstning till exempel på ämbetsverk eller bibliotek. Alla postkontor och övriga ställen där man kan rösta på förhand finns på adressen www.vaalit.fi/.