Brevportot ändras den 3 april

01.03.2017

Priserna för Postis kontanta brevtjänster ändras den 3 april 2017.

Den allt vanligare elektroniska kommunikationen gör att postförsändelsernas utdelningsmängder minskar kraftigt. År 2016 var antalet adresserade brev 7 procent mindre jämfört med året innan. Posti effektiviserar sin verksamhet på många sätt i syfte att hålla kostnaderna nere. Insamlings-, sorterings- och utdelningskostnaden per enstaka försändelser är desto dyrare ju färre försändelser det finns att dela ut.

Fixvärdemärkena gäller alltid

Priset för inrikes kort och brev på högst 50 gram är från och med den 3 april 1,30 euro (tidigare 1,20 euro). Alla inrikes fixvärdemärken som har köpts innan dess duger som sådana, utan extra frimärken, även efter ändringen.

Priset för utrikes kort och brev på högst 20 gram är från och med den 3 april 1,40 euro i Priority-klass (tidigare 1,30 euro). På samma sätt kan utrikes fixvärdemärken som har köpts innan dess användas som sådana på Priority-brev.

Även gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken kan fortfarande användas på försändelser. Deras värden motsvarar inrikes fixvärdemärke, från och med den 3 april är värdet 1,30 euro.

Priserna för kort som skickas via postkortsapplikationen ändras inte. Via applikationen kan du skicka ett äkta kort av till exempel ditt eget fotografi. Applikationen kan laddas ner från iOS- eller Android-appbutikerna.

Även priserna på Postis tjänster för eftersändning och avbrott i utdelningen samt på några andra brevtjänster kommer att ändras.

Ändringarna gäller inte priserna för avtalskunder.

Mer information om tjänsterna och priserna: www.posti.fi/priser.

Frimärken kan köpas på cirka 3 200 försäljningsställen eller via Postis webbutik www.posti.fi/goshopping.