Posti har förvärvat HR Hoiva – omfattande hemvårdstjänster för kunderna

10.01.2017

Posti har den 10 januari 2017 förvärvat HR Hoiva Oy, som producerar tjänster inom hemvård och personlig assistans för kommuner, samkommuner och privatpersoner. HR Hoiva's omsättning 2016 var circa 2,5 miljoner euro, och företaget fortsätter sin verksamhet som dotterbolag till Posti.

Postis målsättning är att producera övergripande vårdtjänster hemma hos kunderna. Företagsförvärvet utvidgar Postis hemtjänster till att omfatta förutom stödtjänster i vardagen även hemvård. Via HR Hoiva får Posti tillgång till yrkeskvalificerad vårdpersonal och kan tillgodose kundernas behov av hemvård. HR Hoiva producerar olika tjänster på cirka 30 orter. Posti kan som en landsomfattande aktör skapa mervärde och ännu effektivare tjänstemodeller för kommunerna.

- Posti är ett finländskt bolag som kan producera tillförlitliga hemtjänster i hela landet. HR Hoiva har lång erfarenhet av att producera kundorienterade tjänster i kommunerna. Kundernas vardag underlättas tillsammans med Postis övriga tjänster, berättar Petri Kokkonen, direktör för Posti's Hemtjänster.

HR Hoiva Oy ingår i koncernen HR Yhtiöt. Ilpo Marttila VD vid HR Yhtiöt tror att Posti ger goda möjligheter för kommunkunderna.

- HR Hoiva producerar i fortsättningen som en del av Posti kvalificerade tjänster inom personlig assistans och hemvård. Vårt försäljningsbeslut påverkades av Postis uppriktiga intresse för branschen och dess vilja att utveckla tjänsten i hela landet och sysselsätta sin personal. Våra kunder drar nytta av Postis mångsidighet. Kundernas tjänster förblir oförändrade och det är möjligt att i fortsättningen kombinera dem med Postis övriga hemtjänster. Postis tjänster, som finns i varje kommun, kan även innebära kostnadseffektivitet för kommunerna, säger Marttila. 

Nya lösningar för finländarnas välfärd

Posti erbjuder kundanpassade servicehelheter, som kan omfatta både stödtjänster i vardagen och hemvård och personlig assistans som produceras av HR Hoiva. Posti har möjlighet att skapa ett landsomfattande servicenätverk även i glesbygden.

- Vi kan bevara och skapa fler tjänster på platser där tjänsterna håller på att försvinna och sysselsätta kunnig arbetskraft på orten och våra egna medarbetare. Vi skapar kostnadseffektivitet i kommunens hembesök med vårt landsomfattande nätverk och vår vårdkompetens. Inom Hemtjänster utvecklar vi även helt nya servicekoncept, berättar Kokkonen.

Posti's Hemtjänster är planerat så att dom inte påverkar Posti's andra tjänster och service.

Posti är sedan tidigare partner vid måltidstransporter i nästan hundra kommuner, där bolaget är en känd och pålitlig tjänsteleverantör. Posti har under året engagerat sig i att utveckla hemtjänsterna inom den nya affärsverksamheten och har varit bland annat partner vid Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksotes stödtjänster inom hemvård.