Posti inför en ny tjänst som stöd för åldringar som vill röra sig ute – promenadkompisen hjälper och håller sällskap

25.11.2016

Postis hemtjänster erbjuder nya möjligheter för åldringar som vill röra sig utomhus. Om det känns svårt eller otryggt att röra sig ute utan sällskap, kan det hända att en åldring tillbringar många dagar inomhus. I januari inleder Posti Promenadkompis-tjänsten som man kan beställa åt sig själv eller en närstående från och med den 25 november 2016.

Kunden bestämmer takten

Postis promenadkompis besöker kunden vid överenskommen tidpunkt antingen en eller två gånger i veckan. Man kan välja en halvtimmes eller en timmes tjänst. Promenaden genomförs på kundens villkor samt längs den rutt och så snabbt som kunden bestämmer. Postis medarbetare som väljs till tjänsten får en Promenadkompis-utbildning som tagits fram tillsammans med experten. Den första gången får kunden bekanta sig med sin egen permanenta promenadkompis, och samtidigt kartläggs vilka önskemål och behov kunden har för tjänsten.

- Vårt mål är att pigga upp åldringar och erbjuda dem en samtalspartner i vardagen. Promenadkompisen stöder kunden så att han eller hon kan upprätthålla sin rörelseförmåga. Posti är verksamt i hela landet och vi har en lång erfarenhet av måltidstransporter till åldringar samt förtroendefulla möten med kunder. Det är naturligt att använda denna kompetens som utgångspunkt för att skapa hemtjänster för vardagen, berättar Petri Kokkonen, chef för Postis Hemtjänster.

Juha Torvinen som är huvudförtroendeman vid Posti anser att de nya hemtjänsterna är viktiga för personalen.

- Då den traditionella brevposten minskar, erbjuder den inte arbete till alla i framtiden. Det är viktigt att se vad annat vi kan göra. Vi har redan mångsidig kompetens. Nu kan vi utnyttja våra färdigheter på ett mångsidigare sätt och skaffa ny kompetens. Jag har intervjuat Postis medarbetare som arbetar med vårduppgifter och inom övriga hemtjänster, och de anställda har i regel tyckt om de nya arbetsuppgifterna, säger Torvinen.

Den åldrande befolkningen utmanar till att utveckla nya tjänster

Enligt Statistikcentralen kommer det att år 2020 finnas över en miljon över 65-åringar i Finland. Enligt Jaakko Valvanne, professor i geriatrik, borde seniorer i regel röra på sig mycket mer.

- Människan är skapad för att röra på sig, inte för att sitta och ligga still. Många äldre människor önskar sig någon annan att gå ut med, och Postis tjänst ökar möjligheterna att komma ut och röra på sig. Antalet åldringar ökar snabbt i Finland, och det är allt viktigare att man stöder självständigheten. Tjänsterna och verksamhetssätten måste förnyas, om målet är en bättre hälsa, säger Valvanne.

Enligt Jaakko Valvanne är sällskap allt viktigare vid sidan av att man rör på sig.

- Ensamhet är den största orsaken till oro hos åldringar. En promenadkompis bidrar med social samvaro och piggar upp dagen. Om dagen inte är så bra, kan man i stället för att gå ut sitta och samtala och spela något, eller göra något annat som den äldre människan önskar. Detta har också en stor betydelse för välbefinnandet, betonar Valvanne.

Mer information om åldersgruppernas storlekar:

Statistikcentralens befolkningsprognos 
Medborgarskap efter ålder enligt landskap

 

Priserna för Promenadkompis-tjänsten

Promenadkompis-tjänsten är riktad till åldringar och andra kunder med begränsad fysisk funktionsförmåga. Tjänsten stödjer kundens allmänna funktionsförmåga och bidrar till en aktivare vardag. I tjänsten ingår inte rehabilitering eller behandling av fysiska besvär.

Man kan redan beställa Promenadkompis-tjänsten via Postis webbutik eller Postis egna butiker. Den första möjliga besöksdagen är tisdagen den 10 januari 2017. Mer information om promenadkompis-tjänsten: www.posti.fi/ulkoilukaveri

Man kan få hushållsavdrag för promenadhjälpen. Tjänstens priser:

- besök på tisdagar: 4 x 30 min. tot. 69 € eller 4 x 60 min tot. 138 €
- besök på tisdagar och fredagar: 8 x 30 min. tot. 138 € eller 8 x 60 min. tot. 276 €

 

http://digilibrary.posti.com/l/TvnVKGc5CJWC

Posti Hemtjänster utvecklar för privatkunder och den offentliga sektorn hemtjänster som gäller vård, säkerhet och fastighetsskötsel. Posti når fram till 2,3 miljoner hushåll varje vardag.