Var befinner sig ditt paket-instruktioner

Avsändaren skickar försändelsen.

I större webbutiker kan avsändaren förse försändelsen med en försändelsekod, även om den inte ännu omfattas av Postis leverans. Då kan det hända att du först får ett meddelande att försändelsen är okänd, även om försändelsekoden skulle vara den rätta.

Försändelsen tas emot hos Posti och den får en försändelsekod.

Du kan följa upp försändelsen med försändelsekoden. Om du är en inloggad användare och har kopplat på den automatiska försändelseuppföljningen, läggs försändelsen i detta skede till i listan över egna försändelser. Identifieringen grundar sig på det telefonnummer som du gett åt avsändaren och bekräftat i appen.

Försändelsen går vidare till transport inom Posti.

Den sorteras, styrs till rätt plats och transporteras hem till dig eller till ett avhämtningsställe. Visste du att Posti tar bilder på alla försändelser för att upptäcka eventuella transportskador?

Om hämtning har valts som försändelsesätt, får du en ankomstavi eller en boxkod till paketautomaten.

Observera att det också anges en sista avhämtningsdag för försändelsen innan vi returnerar den tillbaka till avsändaren.

Syftet är att paket som ska transporteras hem kommer fram till dig. .

Vår transportcentral ringer upp dig och frågar vilken tidpunkt som passar samma morgon som paketet ska transporteras hem till dig. Om vi inte kan kontakta dig kan paketet hämtas på den närmaste posten.

Ibland måste försändelsen returneras till avsändaren.

Ofta har försändelsen den ursprungliga försändelsekoden, så försändelsen blir åter aktiverad och du kan följa upp transporten tillbaka till den ursprungliga avsändaren.