Voita aito kirje Joulupukilta

Arvonnan säännöt - Rules of the draw

Nyt selvitetään tämän joulun ykköstoiveet joulupukilta! Posti järjestää 21.11. – 6.12.2017 Facebook ja Instagram -arvonnan, jossa voi voittaa aidon Joulupukin kirjeen. Voittaja voi tilata aidon Joulupukin kirjeen valitsemalleen läheiselle. Oman kirjeen saaminen on etenkin lapsille erityinen tapahtuma, sillä kun lähettäjänä on Joulupukki, elämys jää mieleen pitkäksi aikaa. Kirjeen mukana postitetaan kiltteystodistus ja väritettävä postikortti.

Please read below in english.

 1. Arvonnan järjestäjä
  Posti Group Oyj, Markkinointi, PL 1, 00011 POSTI.
 2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
  Arvonta-aika 21.11 –6.12.2017.
 3. Arvontaan osallistuminen
  Arvontaan osallistutaan kommentoimalla joulun suosikkitoiveet tai jakamalla kuva joululahjalistasta Joulupukin Pääpostin tai Postin Facebook -sivuilla julkaistavissa arvontajulkaisuissa. Kaikki julkaisuja kommentoineet osallistuvat arvontaan. Osallistua voi myös Instagramissa jakamalla kuvan joululahjalistasta ja lisäämällä hästägin #santalettercompetition. Osallistuminen edellyttää näiden arvonnan sääntöjen hyväksymistä. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista. Postilla on oikeus sulkea arvonnan ulkopuolelle henkilö, joka rikkoo arvonnan sääntöjä tai käyttää muuten epärehellisiä keinoja. Arvontaan osallistujat vastaavat kommenttien sisällöstä.
 4. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimitus
  Arvonta suoritetaan arvonta-ajan jälkeen kaikkien määriteltynä aikana Facebook-julkaisua kommentoneiden tai Instagramissa kuvansa jakaneiden kesken. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti ja samalla heiltä kysytään mihin osoitteseen Joulupukin kirje toivotaan lähetettävän. Palkinto toimitetaan suoraan arvonnan voittajan toivomalle henkilölle. On mahdollista, että Joulupukin kirje ei ehdi täksi jouluksi vastaanottajalle. Näin voi käydä etenkin, jos kirjeen saaja asuu ulkomailla. Tällaisissa tapauksissa Joulupukin kirje lähetetään jouluksi 2018.
 5. Arvonnan palkinnot
  Arvonnan palkintoina arvotaan 10 kpl Joulupukin kirjeitä. Yhden palkinnon arvo on 7,90 €. Postilla on oikeus julkaista voittajien nimet eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Posti vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Voittaja vastaa itse kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.
 6. Arvonnan järjestäjän vastuu
  Kilpailun järjestää suomalainen yhtiö ja siinä noudatetaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Posti vastaa tähän arvontaan liittyvistä vaatimuksista enintään kampanjan kohteena olevan palkinnon määrällä. Postia ei voida pitää vastuussa odottamattomista olosuhteista aiheutuvasta kilpailun tai sen palkinnon peruuttamisesta, lykkäämisestä tai muuttamisesta. Posti varaa oikeuden sääntöjen muutoksiin ja kilpailun päättämiseen milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on ilmoitettu kilpailun osallistujille Postin Facebookissa ja Instagramissa.
 7. Henkilötietojen käsittely ja julkisuus
  Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan Kampanjan palkintojen toimittamista varten. Voittajat kuitenkin antavat suostumuksensa siihen, että heidän julkaisemansa kuvat ja videot voidaan julkaista Postin tiedotus- ja markkinointikanavissa maailmanlaajuisesti (kuten sosiaalisessa mediassa). Posti voi harkintansa mukaan käyttää tällaisia materiaaleja Postin viestintä- ja markkinointikanavissa ilman erillistä korvausta. Kampanjaan osallistuvat vahvistavat, että ovat saaneet suostumuksen julkaista kuvia tai videoita niissä esiintyviltä henkilöiltä ja, että kuvat tai videot eivät loukkaa mitään kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia.

Win an authentic letter from Santa Claus

Let's find out what people want for Christmas this year! Between November 21 and December 6, 2017, Posti is holding a draw to win an authentic letter from Santa Claus. The winner can order an authentic letter from Santa Claus for a person of their choice. Receiving a personal letter feels special, especially for children. When the sender is Santa Claus, the experience is truly memorable. The letter also includes a certificate of niceness and a coloring postcard.

 1. Organizer of the draw
  Posti Group Corporation, Markkinointi, PL 1, FI-00011 POSTI.
 2. Start and end date of the draw
  Draw period November 21-December 6, 2017.
 3. Entering the draw
  Enter the draw by adding a comment to the draw posts on the Facebook page of Santa Claus' Main Post Office or Posti. You can add your wishes in the comment field or take a photograph of your wish list. Everyone who adds a comment to the competition posts will participate in the draw. You can also enter the draw on Instagram by sharing an image of your wish list and tagging it with #santalettercompetition. Participation requires acceptance of these rules of the draw. The organizer of the draw will not be responsible for entries that are not received due to technical reasons. Posti has the right to exclude from the draw any person who breaches the rules of the draw or otherwise engages in dishonest conduct. Participants are responsible for the content of their own comments.
 4. Carrying out the draw and delivery of prizes
  The draw will be carried out after the specified period among all participants who added comments to the post on Facebook or shared their photos on Instagram. Posti will contact the winners personally and ask for an address to which it can deliver the letter from Santa Claus. The prize will be delivered directly to the named recipient. It is possible that the letter from Santa Claus will not reach its recipient before this Christmas. This could happen, for example, if the recipient lives abroad. In these cases, the letter will be sent in time for Christmas 2018.
 5. Draw prizes
  Draw prizes are ten letters from Santa Claus. The value of each prize is EUR 7.90. Posti has the right to publish the names of the winners in different media without separate consent or compensation. The prize cannot be exchanged for money. Posti is responsible for the lottery tax. The winner is responsible for all other costs related to acceptance and collection of the prize.
 6. Responsibility of the draw organizer
  The draw is organized by a Finnish company and it complies with Finnish legislation. Posti's responsibility for the requirements related to this draw is limited to the value of the campaign prize. Posti will not be held responsible for any cancellations, postponement or amendment of the contest or its prize resulting from unexpected circumstances. Posti reserves the right to make changes to the rules and to discontinue the contest at any time. Any such changes will enter into force as soon as they are published for participants on Posti's Facebook and Instagram pages.
 7. Processing personal data and publicity
  The sole purpose of collecting and processing personal data is to deliver prizes for the campaign. However, the winners give their consent to publishing their images and videos on Posti's global communication and marketing channels (including social media). Posti can use such material at its discretion on Posti's marketing and communication channels without remuneration. Campaign participants must confirm that they have received permission to publish the image or video from the people appearing in them and that the images and videos do not breach any intellectual property rights of third parties.