12907 Priority-brev

Försändelser som innehåller personflig kommunikation eller personlig information ska skickas som brevförsändelser, inte som Kunddirekt- eller tidningsförsändelser. Priority-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den följande vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek: 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek: 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt: 2 kg

Produktsida

12909 Economy-brev

Försändelser som innehåller personlig kommunikation eller personlig information ska skickas som brevförsändelser, inte som Kunddirekt- eller tidningsförsändelser. Economy-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek: 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek: 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt: 2 kg

Produktsida

12908 Priority-standardbrev

Standardbrev ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för Standardbrev hanteras och prissätts som Posti Priority-brev. Priority-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den följande vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek: 110 mm x 156 mm (E6)
 • Maximistorlek: 176 mm x 250 mm x 10 mm (B5)
 • Maximivikt: 50 g

Minimisändningen av Priority-standardbrev är i regel 100 stycken.

Produktsida

12910 Economy-standardbrev

Standardbrev ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för Standardbrev hanteras och prissätts som Posti Economy-brev. Economy-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna I regel är framme den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek: 110 mm x 156 mm (E6)
 • Maximistorlek: 176 mm x 250 mm x 10 mm (B5)
 • Maximivikt: 50 g

Minimisändningen av Economy-standardbrev är i regel 100 stycken.

Produktsida

17009 Economy, storstandardbrev C4

Economy, stortstandardbrev (C4) ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för storstandardbrev hanteras och prissätts som Posti Economy-brev. Economy-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna I regel är framme den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek: 215 mm x 307 mm (E4)
 • Maximistorlek: 229 mm x 324 mm x 20 mm (C4)
 • Maximivikt: 100 g

Produktsida

17010 Priority, storstandardbrev C4

Priority, stortstandardbrev (C4) ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för storstandardbrev hanteras och prissätts som Posti Priority-brev. Priority-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må-fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna I regel är framme den följande vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek: 215 mm x 307 mm (E4)
 • Maximistorlek: 229 mm x 324 mm x 20 mm (C4)
 • Maximivikt: 100 g

Produktsida

12911 Kunddirekt

Med Kunddirekt kan man skicka marknadsföringsförsändelser, meddelanden eller andra motsvarande meddelanden som är avsedda för en stor mottagargrupp.

Kunddirekt kan du använda för att skicka broschyrer, tidningar, brev eller kort. För sändning av konfidentiella och personliga meddelanden använder du Priority- eller Economy-brev. För Kunddirekt görs inte adressklarering och obeställbara försändelser returneras inte till avsändaren. Kunddirekt-försändelser som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan Kunden och Posti en vardag (mån.-fre.) delas ut till adressaten i regel den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Max. 250 x 353 x 30 (mm)**
 • Min. 90 x 140 x 0,2 (mm)
 • Maximivikt 2 000 g**

** Enligt separat överenskommelse tjocklek 30 mm eller vikt högst 2 kg. Till en försändelse som överskrider maximitjockleken (20 mm) ansluts en avgiftsbelagd Extra hantering.

Närmare sändningsanvisningar på adressen

18155 Kunddirekt, maskinell sortering

Med Kunddirekt kan man skicka marknadsföringsförsändelser, meddelanden eller andra motsvarande meddelanden som är avsedda för en stor mottagargrupp. För sändning av konfidentiella och personliga meddelanden använder du Priority- eller Economy-brev. För Kunddirekt görs inte adressklarering och obeställbara försändelser returneras inte till avsändaren. Kunddirekt-försändelser som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan Kunden och Posti en vardag (mån.–fre.) delas ut till adressaten i regel den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Max. 250 x 310 x 10 (mm) avoin lähetys
 • Max. 250 x 328 x 10 (mm) kirjekuoressa oleva lähetys
 • Min. 90 x 140 x 0,5 (mm)
 • Vikt per styck 5-350 g

Produktsida

18156 Kunddirekt, manuell sortering

Med Kunddirekt kan man skicka marknadsföringsförsändelser, meddelanden eller andra motsvarande meddelanden som är avsedda för en stor mottagargrupp. För sändning av konfidentiella och personliga meddelanden använder du Priority- eller Economy-brev. För Kunddirekt görs inte adressklarering och obeställbara försändelser returneras inte till avsändaren. Kunddirekt-försändelser som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan Kunden och Posti en vardag (mån.–fre.) delas ut till adressaten i regel den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Max. 250 x 353 x 20 (mm)*
 • Min. 90 x 140 x 0,2 (mm)
 • Max. vikt 2000 g

** Enligt separat överenskommelse tjocklek 30 mm eller vikt högst 2 kg. Till en försändelse som överskrider maximitjockleken (20 mm) ansluts en avgiftsbelagd Extra hantering.

Produktsida

1656 Economy-brev utrikes

I Economy-brev utrikes används inrikes försändelse- och portobeteckningar. Om försändelsen innehåller varor och adresslandet ligger utanför EU, förses försändelsen med tulldeklarationen CN 22 eller CN 23. Tulldeklaration CN 22 används, om innehållets värde är högst 300 euro. Om innehållets värde överskrider 300 euro, används en ifylld tulldeklaration CN 23 i så många exemplar som adresslandet förutsätter. Uppgifterna kan kontrolleras hos Itellas Postis webbsidor. Tulldeklaration/erna CN 23 fästs på försändelsen i en plastficka med självhäftande kanter.

 • Minimistorlek 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt 2 kg
 • Tilläggstjänster: Maxistorlek

Produktsida

1659 Priority-brev utrikes

I Priority-brev utrikes används inrikes försändelse- och portobeteckningar. Om försändelsen innehåller varor och adresslandet ligger utanför EU, förses försändelsen med tulldeklarationen CN 22 eller CN 23. Tulldeklaration CN 22 används, om innehållets värde är högst 300 euro. Om innehållets värde överskrider 300 euro, används en ifylld tulldeklaration CN 23 i så många exemplar som adresslandet förutsätter. Uppgifterna kan kontrolleras hos Itellas Postis webbsidor. Tulldeklaration/erna CN 23 fästs på försändelsen i en plastficka med självhäftande kanter.

 • Minimistorlek 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt 2 kg
 • Tilläggstjänster: Maxistorlek, Expres-Pika

Produktsida