12907 Priority-brev

Försändelser som innehåller personlig kommunikation eller personlig information ska skickas som brevförsändelser, inte som Kunddirekt- eller tidningsförsändelser. Priority-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må–fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den följande vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek 90 mm x 140 x 0,2 mm
 • Maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt 2 kg

Närmare sändningsanvisningar

12909 Economy-brev

Försändelser som innehåller personlig kommunikation eller personlig information ska skickas som brevförsändelser, inte som Kunddirekt- eller tidningsförsändelser. Economy-brev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må–fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek: 90 mm x 140 x 0,2 mm
 • Maximistorlek: 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt: 2 kg

Närmare sändningsanvisningar

12908 Priority-standardbrev

Standardbrev ska lämpa sig för Postis maskinella sortering. De försändelser som inte uppfyller villkoren för Standardbrev hanteras och prissätts som Posti Priority-brev. Priority-standardbrev som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar en vardag (må–fr) och/eller enligt avtal mellan kunden och Posti, delas ut så att försändelserna i regel är framme den följande vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek 110 mm x 156 mm x 0,2 mm (E6)
 • Maximistorlek 176 mm x 250 mm x 10 mm (B5)
 • Maximivikt 50 g

Minimisändningen av Priority-standardbrev är i regel 100 stycken.

Närmare sändningsanvisningar

19227 Expressbrev

Expressbrevet är ett säkert sätt när du behöver få fram viktiga och brådskande meddelanden. Merparten av Expressbreven delas ut till adressaten följande arbetsdag och resten senast den andra vardagen efter inlämningsdagen. I större städer levererar vi Expressbrev även på helgfria lördagar. Du kan kontrollera leveranstider och områden där post delas ut på lördagar genom vår leveranstidsförfrågan. Posta Expressbreven separat från övrig post och lämna dem in på posten, en postterminal eller en terminal.

 • Maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt 2 kg

Leveranstidsförfrågan

19224 Kunddirekt, maskinell sortering

Med Kunddirekt kan man skicka marknadsföringsförsändelser, meddelanden eller andra motsvarande meddelanden som är avsedda för en stor mottagargrupp.

För sändning av konfidentiella och personliga meddelanden använder du Priority- eller Economy-brev. För Kunddirekt görs inte adressklarering och obeställbara försändelser returneras inte till avsändaren. Kunddirekt-försändelser som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan Kunden och Posti en vardag (mån.–fre.) delas ut till adressaten i regel den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek 105 mm x 148 mm x 0,2 mm, sluten försändelse **
 • Maximistorlek 250 mm x 328 mm x 10 mm, sluten försändelse **
 • Styckevikt 5–350 g

** Detaljerade storleks- och viktgränser för maskinellt sorterbara leveranser i guiden.

Närmare sändningsanvisningar

19225 Kunddirekt, manuell sortering

Med Kunddirekt kan man skicka marknadsföringsförsändelser, meddelanden eller andra motsvarande meddelanden som är avsedda för en stor mottagargrupp.

För sändning av konfidentiella och personliga meddelanden använder du Priority- eller Economy-brev. För Kunddirekt görs inte adressklarering och obeställbara försändelser returneras inte till avsändaren. Kunddirekt-försändelser som har lämnats in till Posti enligt Postis anvisningar och/eller ett avtal mellan Kunden och Posti en vardag (mån.–fre.) delas ut till adressaten i regel den tredje vardagen efter inlämningsdagen, inte dock på tisdagar.

 • Minimistorlek 90 x 140 x 0,2 (mm)
 • Maximistorlek 250 x 353 x 20 (mm) *
 • Maximivikt 2 kg

* Enligt separat överenskommelse tjocklek 30 mm eller vikt högst 2 kg. Till en försändelse som överskrider maximitjockleken (20 mm) ansluts en avgiftsbelagd Extra hantering.

Närmare sändningsanvisningar

1656 Economy-brev utrikes

I Economy-brev utrikes används inrikes försändelse- och portobeteckningar.

Om försändelsen innehåller varor och adresslandet ligger utanför EU, förses försändelsen med tulldeklarationen CN 22 eller CN 23. Tulldeklaration CN 22 används, om innehållets värde är högst 300 euro. Om innehållets värde överskrider 300 euro, används en ifylld tulldeklaration CN 23 i så många exemplar som adresslandet förutsätter. Uppgifterna kan kontrolleras hos Itellas Postis webbsidor. Tulldeklaration/erna CN 23 fästs på försändelsen i en plastficka med självhäftande kanter.

 • Minimistorlek 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt 2 kg
 • Tilläggstjänster: Maxistorlek

Närmare sändningsanvisningar

1659 Priority-brev utrikes

I Priority-brev utrikes används inrikes försändelse- och portobeteckningar.

Om försändelsen innehåller varor och adresslandet ligger utanför EU, förses försändelsen med tulldeklarationen CN 22 eller CN 23. Tulldeklaration CN 22 används, om innehållets värde är högst 300 euro. Om innehållets värde överskrider 300 euro, används en ifylld tulldeklaration CN 23 i så många exemplar som adresslandet förutsätter. Uppgifterna kan kontrolleras hos Itellas Postis webbsidor. Tulldeklaration/erna CN 23 fästs på försändelsen i en plastficka med självhäftande kanter.

 • Minimistorlek 90 mm x 140 mm
 • Maximistorlek 250 mm x 353 mm x 30 mm
 • Maximivikt 2 kg
 • Tilläggstjänster: Maxistorlek, Expres-Pika

Närmare sändningsanvisningar