Kiitä ja ilahduta veteraaneja postikortilla

Kiitä veteraania kortilla!

Talvi-, jatko- ja Lapin sodassa puolustaneita ja sotiin muilla tavoin osallistuneita veteraaneja on keskuudessamme noin 17 000. Näiden miesten ja naisten keski-ikä on jo 93 vuotta. Meillä on vielä mahdollisuus kiittää heitä siitä arvokkaasta työstä, jolla he lunastivat Suomelle itsenäisyyden. Tuleva itsenäisyyspäivä on upea merkkipaalu veteraanien kotimaalle tekemälle työlle.

Me Postissa haluamme tuottaa veteraaneille iloa ja hyvää mieltä. Näyttää, että arvostamme heidän tekemäänsä työtä.

Haastamme kaikki suomalaiset lähettämään kiitoskortteja veteraaneille.

Toivomme niin monta korttia, että jokainen veteraani saa itsenäisyyspäivänä postikortin. Viime itsenäisyyspäivän kampanjassa jaettiin veteraaneille 25 000 ilahduttavaa tervehdystä.

Lähetä korttisi viimeistään 16.11.2017

Posti Oy
Kortti veteraanille
PL 7230
00002 HELSINKI

Näin osallistut kampanjaan

Viesti on vapaa ja voit halutessasi kirjoittaa viestin nimettömänä. Voit kuitenkin laittaa viestiisi omat yhteystietosi, jos toivot kirjeenvaihtoa viestisi saavan veteraanin kanssa. Veteraani toki päättää, haluaako hän kirjeenvaihtoa. Viestiäsi ei voida kohdistaa nimellä tietylle veteraanille.

Yksittäiset kortit
Kirjoita korttiin tai kortteihin tervehdyksesi ja kiinnitä postimerkit. Lähetä kortit Postin kampanjaosoitteeseen: Posti Oy, Kortti veteraanille, PL 7230, 00002 HELSINKI

Kortit kirjekuoressa
Voit lähettää useamman kortin yhdessä kirjekuoressa. Tällöin sinun ei tarvitse erikseen lisätä postimerkkejä tai osoitetietoja kuoren sisällä oleviin kortteihin. Lähetykseen ei myöskään tarvitse liittää mukaan tyhjiä kirjekuoria tai erillisiä postimerkkejä.

Postimerkki liimataan vain kirjekuoreen, jossa lähetät kortit. 
- Jos lähetyksen paino on alle 50 g, riittää yksi kotimaan ikimerkki.
- Jos paino on 50-100 g, on postimaksu 2,00 € (lokakuusta alkaen 2,10 €).  Katso hinnasto.
- Lähetä kirjekuori Postin kampanjaosoitteeseen: Posti Oy, Kortti veteraanille, PL 7230, 00002 HELSINKI

Me postilaiset tarkistamme jokaisen viestin ennen toimitusta varmistaaksemme, ettemme vahingossa aiheuta veteraanille pahaa mieltä. Postitamme meille tulevat kirjeet ja kortit kampanjasta kertovan saatteen kera uusissa kirjekuorissa. Kiitoskorttien mukana menevässä saatteessa kerromme veteraanille kampanjasta, jottei hän ihmettele saamaansa lähetystä.

Teemme yhteistyötä Suomen Sotaveteraaniliiton, Sotainvalidien Veljesliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten liiton kanssa. Olemme saaneet veteraanien ja sotaleskien osoitteet heiltä. Kiitämme liittoja yhteistyöstä.

Mikäli sinulla on kysyttävää haastekampanjasta, lähetä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen postinen@posti.com

Kiitos. Iloitaan Suomen 100-vuotisjuhlasta yhdessä veteraanien kanssa!


Sotiemme veteraanit

Sotiemme veteraaneja on yhä 17 000 ja heidän keski-ikänsä on jo 93 vuotta. Suurin osa heistä saa erittäin pientä eläkettä, joten apua tarvitaan vielä. Valitse oma tapasi auttaa veteraanit.fi

Tacka veteranerna med ett kort

Ilahduta veteraania kortilla!

Bland oss finns cirka 17 000 veteraner som försvarade vår självständighet under vinter-, fortsättnings- och Lapplandskriget, eller som deltog i krigen på andra sätt. Medelåldern bland dessa män och kvinnor är redan 93 år. Vi har ännu möjlighet att tacka dem för det otroligt värdefulla arbete de gjorde för vårt självständiga Finland. Den kommande självständighetsdagen är en fantastisk milstolpe för det arbete veteranerna utförde för fosterlandet.

Vi på Posti vill ge veteranerna glädje och gott humör. Vi vill visa att vi uppskattar det de gjort.

Vi utmanar alla finländare att skicka tackkort till veteranerna inför självständighetsdagen.

Vi hoppas få in så många kort att varje veteran får ett postkort till självständighetsdagen. Förutom veteranerna vill vi också komma ihåg krigsänkorna. Under kampanjen inför självständighetsdagen ifjol delades 25 000 glädjande hälsningar ut till veteranerna.

Skicka ditt kort senast 16.11.2017

Posti Ab
Postkort till veteranerna
PB 7230
00002 HELSINGFORS.

Så deltar du i kampanjen

Du kan inte rikta ditt tack till en specifik veteran eller krigsänka. Du får skriva vad du vill, och du får också vara anonym om du så önskar. Om du önskar korrespondens med den veteran som får ditt meddelande kan du bifoga dina kontaktuppgifter. Det är givetvis veteranen själv som bestämmer om han eller hon önskar svara.

Enskilda postkort: Skriv din hälsning på kortet, klistra ett frimärke uppe i hörnet på postkortet och skriv Postis adress på kortet.

Kort i ett kuvert: Du kan också posta fler kort eller brev i ett kuvert. Du behöver inte klistra på frimärken eller skriva adressinformation på korten inuti kuvertet. Skriv Postis adress på kuvertet och förse det med ett eller flera frimärken beroende på hur mycket det väger. Om försändelsen väger mindre än 50 g räcker det med ett inrikes fixvärdemärke. Om den väger 50-100 g krävs frimärken till ett värde av 2,00 € ( fr.o.m. oktober 2,10 €).  Se prislistan.

Du behöver inte använda ett separat kuvert för vidarebefordran. Vi här på Posti granskar varje meddelande innan vi förmedlar det vidare för att garantera att vi inte av misstag sårar någon av veteranerna. Vi postar alla inkomna brev och kort i nya kuvert och förmedlar också ett följebrev som berättar om kampanjen. Idén med följebrevet är att vi vill vara säkra på att veteranen förstår varför han eller hon har fått kortet eller brevet.

Vi samarbetar med Finlands Krigsveteranförbund, Krigsinvalidernas Brödraförbund, Frontveteranernas förbund och Förbundet för de stupades anhöriga. Vi har fått veteranernas och krigsänkornas adresser av dem, och vi vill framföra ett varmt tack till dem för detta samarbete. Om du har frågor om kampanjen kan du skicka din fråga per e-post till postinen@posti.com.

Tack. Låt oss glädjas över Finlands 100-års jubileum tillsammans med veteranerna!

 

Våra krigsveteraner

Bland oss finns fortfarande 17 000 krigsveteraner, och de är alla redan 93 år. De flesta av dem får en minimal pension, så hjälp behövs fortfarande. Välj ditt eget sätt att hjälpa: www.veteraanit.fi