Mobiiliposti­kortin toimitus­ehdot

1. Palvelun tarjoaja

Posti Oy (Posti)
käyntiosoite: Postintaival 7 A, 00230 HELSINKI, postiosoite: PL 1, 00011 POSTI.
Yhteisötunnus 0109357-9.
Palvelua koskevat tiedustelut: posti.fi/yhteystiedot.

2. Sopimuksen syntyminen ja peruuttaminen

Palvelun suorittaminen aloitetaan Asiakkaan maksettua tilauksen. Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta Palvelun maksamisen jälkeen.

3. Asiakkaan henkilötietojen käsittely

Asiakkaan lähettäessä postikorttia hänen omat henkilötietonsa sekä palvelun toteuttamiseen tarvittavat tiedot tallennetaan Posti Oy:n Kuluttaja-asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla. Rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot tallennetaan Asiakastietokantaan (rekisteriseloste).

4. Toimitusaika

Kortti lähetetään Asiakkaan valitsemana päivänä ja toimitetaan Suomessa vastaanottajalla pääsääntöisesti lähetyspäivästä neljäntenä arkipäivänä, ulkomaille kaikkiin maihin kortti toimitetaan Priority-kirjeen nopeudella

5. Kortin immateriaalioikeudet

Posti ei valvo Palveluja hyväksikäyttäen tuotettua, lähetettyä, välitettyä tai muuten käsiteltyä aineistoa eikä Posti vastaa tällaisen aineiston lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Asiakas vastaa siitä, ettei hän Palveluja käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Asiakas vastaa siitä, että käyttäessään yksityishenkilön kuvia, kuvattu henkilö on antanut luvan kuvan käyttöön Palvelussa.

Asiakas vastaa Palvelujen avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Asiakkaan tulee ennen aineiston käyttöä varmistaa, ettei aineisto ole Käyttöehtojen taikka Posti Oy:n antamien ohjeiden vastainen ja ettei aineisto sisällä tietokoneviruksia tai muita sellaisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Asiakas vastaa siitä, ettei hän tuo Palveluihin aineistoa, joka sisältää viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia sekä ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa.

Mikäli Asiakkaan toimittaman aineiston sisältö on sopimatonta tai lainvastaista, Posti ei ole velvollinen toteuttamaan Palvelua.

Palvelussa käytetään Google Fonts -fontteja.

6. Muut ehdot

Näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei Asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi saattaa erimielisyyden myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Yhteystiedot Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI, puh. 029 566 5200, kril@oikeus.fi.