Tuote- ja sopimusehdot

Postilaki

Postin toimintaa säätelee postilaki. Se löytyy valtion säädöstietopankista numerolla 415/2011.

 

Valvontaviranomaisten yhteystiedot

Viestintävirasto valvoo postipalvelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo postitoiminnan yleistä kehittämistä ja ohjaa sitä.