Kielletyt ja vaaralliset aineet

Kuluttajien lähetyksissä ei saa olla vaarallisia aineita,  esineitä tai muuta luonteeltaan vaarallista tai kiellettyä. Mikäli lähetys sisältää vaarallisia aineita tai muuta luonteeltaan vaarallista tai kiellettyä tavaraa tai esineitä, yritysasiakkaan tulee aina sopia lähetyksestä  erikseen Postin kanssa. Tällöin lähetykselle valitaan tapauskohtaisesti sopiva palvelu. Esimerkkejä vaarallisiksi luokitelluista ja kielletyistä aineista ja esineistä löydät tältä sivulta.

Vaaralliseksi luokiteltuja aineita ja esineitä lähetettäessä on muistettava lähettäjän vastuu. Lähettäjä vastaa siitä, että aineet ja esineet on luokiteltu, pakattu ja merkitty sekä vaadittavat asiakirjat annettu voimassa olevien VAK-säännösten mukaisesti.

Lähetysten sisältöä koskevat seuraavat rajoitukset:

  • Lentokelpaamaton sisältö
  • Täysin kielletty: vaaralliset aineet
  • Muut kielletyt aineet ja esineet
  • Maakohtaiset rajoitukset

Lentoyhtiöt voivat rajoittaa lennoilla kuljetettavien lähetysten sisältöä turvallisuussyistä. Kotimaassa lähetykset voidaan kuljettaa tarvittaessa maateitse, mutta lähetykselle luvattua toimitusaikaa ei voida taata.

Maakohtaiset rajoitukset

Lähetysten sisältöä koskevat maakohtaiset kiellot ja rajoitukset tarkastat kätevästi maakohtaisista tiedoista.