Företagspostnummer skapar en positiv bild

Företagspostnummer erbjuder dig en individuell och permanent postadress. Det stöder ditt företags varumärke och vittnar om kontinuitet. Du kan också foga postboxadresser enligt vilka din post sorteras och styrs vidare till företagspostnumret.

Produktinformation och tilläggstjänster

Företagspostnummer är en tjänst som omfattar rättigheten att använda ett individuellt postnummer som likställs företagets namn som adress. Försändelser till företaget som försetts med denna adress görs leveransklara i sorteringscentralen till avtalad tidpunkt. Med tilläggstjänster kan du på ett effektivt och flexibelt sätt optimera hanteringen av inkommande försändelseflöden.

Tilläggstjänster

  • Tilläggssortering - sortering av försändelser enligt postboxadress enligt företagets önskemål före slutleverans
  • Avtalad vidarepostning - försändelser kan styras vidare från en eller flera postboxadresser till exempelvis en redovisningsbyrå
  • Genomlysningstjänst - försändelserna kan genomlysas före slutleverans enligt gemensamt överenskomna kriterier
  • Posti Hämtnings- och utdelningstjänst - schemalagd utdelningstransport för i förväg sorterad post till ett eller flera verksamhetsställen

Adressantekning

Företagspostnumret består av en nummerserie (XX011-XX099) och i regel av företagets namn eller varumärke, till exempel 00011 POSTI.