Vänligen notera:
Javascript är inaktiverat. För full funktionalitet posti.fi är det nödvändigt att aktivera JavaScript.

As no redirection occurred, please click on the link below to continue:

/liitteet-yrityksille/ohjeet/sahkoinen-lahetyslista-moms-kayttoohje-sv.pdf