Ändringar i transporttjänster

Paket- och frakttjänsterna ändrades 3.10.2016. Målet är att förenkla produktsortimentet som är tillräckligt mångsidigt och brett för våra kunders behov. Grunden till allt detta är en stark fokusering på förenkling, innovationer och högkvalitativt genomförande.