Ändringar i tidningstjänster

På denna sida berättar vi om de ändringar i tidningstjänsterna som träder i kraft stegvis i 2017. Det sker ändringar i bland annat transporthastigheten för tjänsterna. Vi uppdaterar sidan i takt med att ändringarna blir aktuella.

PTP (Planeringsapplikationen för postning) förnyades i november 2016

Beställningen av tidningsutdelning är nu smidigare än tidigare. Du kan bland annat göra på en gång flera beställningar för samma tidning. Beställningen av tidningsutdelningar för 2017 har börjat.

Hur gör jag en beställning?

  • Logga inpå PTPoch öppnafliken Tidningsutdelningar.
  • Du kan samtidigt göra flera beställningar för samma tidning och namnge dem som du önskar.
  • När du har angett basuppgifterna för din tidningfår du ett förslag på postinlämningstid och -ställe. Om platsen och tiden inte passar dig kan du ändra förslaget och du ser omedelbart, hur det påverkar utdelningen av din tidning.

Logga in på PTP via Postis serviceportal. Se noggrannare instruktioner för beställningar här.

Nya tjänster från och med den 2 januari 2017

Vi förnyar tjänsterna Riksomfattande tidningsutdelning och Tidningsutdelning i närområdet. Tjänsten Riksomfattande Tidning 1 passar dig som vill att din tidning delas ut snabbt i hela landet. Förhandsbeställning behövs inte och du kan beställa tjänsten direkt via den Elektroniska försändelseförteckningen.

Dessutom inför vi nya tilläggstjänster inom Tidningsutdelning i närområdet. Dessa gäller postinlämningstiden för tidningar för dem som använder Tjänsten Dagsutdelning av tidning samt tidningar i buntar.

Nya portobeteckningar från och med den 2 januari 2017

Övergångstiden är till slutet av mars 2017.

Ändringar i transporthastigheten för den riksomfattande tidningsutdelningen den 6 mars 2017

Transporthastigheten för tjänsterna Tidskrift 2, Dagstidning 2, Tidning 2 och Bunt 2 ändras den 6 mars. I fortsättningen är leveransen i regel framme den tredje vardagen efter postinlämningsdagen. Du kan påskynda transporthastigheten för tjänsterna Tidskrift 2, Dagstidning 2 och Tidning 2 genom att använda Sorteringstjänsten, om försändelsernas partistorlek eller delparti är minst 15 000 stycken. Postningsföretaget ingår ett avtal om användning av Sorteringstjänsten med Posti. När ditt postningsföretag använder tjänsten är försändelsen i regel framme redan den andra vardagen efter inlämningsdagen.

I och med att utdelningsdagarna förnyas delas produkter som omfattas av den riksomfattande tidningsutdelningen inte längre ut på tisdagar fr.o.m. den 18 juli 2017.

  Transporttid i regel år 2016 Transporttid i regel år 2017
Tidskrift 2 (Tidskrift fr.o.m. 2.1.2017) 2 vardagar 3 vardagar
Dagstidning 2 (Dagstidning fr.o.m. 2.1.2017) 2 vardagar 3 vardagar
Tidning 2 (Tidning fr.o.m. 2.1.2017) 2 vardagar 3 vardagar
Bunt 2 (Bunt fr.o.m. 2.1.2017) 2 vardagar 3 vardagar
Tidskrift 1 1 vardag 1 vardag
Bunt 1 1 vardag 1 vardag

 

Ändringar i transporthastigheten för Tidningsutdelning i närområdet den 6 mars 2017

  Transporthastighet nu i regel Transporthastighet i 2017 i regel
Distansutdelning av tidning 1 vardag 2 vardagar
Dagsutdelning av tidning Framme på utgivningsdagen Framme på utgivningsdagen
Tidigutdelning av tidning Framme inom några timmar Framme inom några timmar

Transporthastigheten för Distansutdelning av tidning ändras den 6 mars. I fortsättningen är försändelsen i regel framme följande vardag efter utgivningsdagen. I och med att utdelningsdagarna förnyas delas försändelser som omfattas av distansutdelningen inte längre ut på tisdagar fr.o.m. den 18 juli 2017. Transporthastigheten för Tidigutdelning och Dagsutdelning förblir oförändrad och försändelser delas ut även på tisdagar.

Genom att använda Sorteringstjänsten för Tidigutdelning och Distansutdelning av dagstidning försäkrar du dig om att tidningen går till rätt bunt och lastbärare, så att utdelningen sker i tid. Sorteringstjänsten kan inte påskynda transporthastigheten för dessa försändelser.