Posti SmartShip - beställningskanal för transporttjänster

Bruket av användargränssnittsversionen av utskriftsprogrammet Prinetti och den nuvarande SmartShip-tjänsten för frakt upphör den 30 september 2017, i kontrast till vad som tidigare har sagts. De gränssnitt som integrerats i Prinetti slutar fungera i slutet av 2017.

Man loggar in i Posti SmartShip med en ärendekod. Posti grundar en ärendekod för företagets administratör, som sedan kan ge andra medarbetare behörighet till tjänsten. Om ditt företag ännu inte har en ärendekod kan du beställa en här.

Pröva på hur Posti Smartship fungerar

Du kan testa en demoversion av tjänsten. Logga in på adressen https://smartship.unifaun.com/login

Användarnamn: postidemo
Lösenord: Smartship1

OBS:

  • Meddelanden förmedlas inte vidare (bl.a. EDI, transportbeställning o.d.).
  • Uppgifterna kan inte sparas; bl.a. sparas inte uppgifter om avsändare, adressat eller försändelsehistorik.
  • Adresskorten kan inte användas för Postis transporter, eftersom ordet TEST skrivs över streckkoden.