Posttjänsterna förnyas

På den här sidan berättar vi om de förnyade brev-, tidnings- och marknadsföringstjänster som träder i kraft stegvis i 2017. Målet med förnyelsen är att även i fortsättningen kunna erbjuda våra kunder pålitliga tjänster av hög kvalitet. Ändringar gäller bland annat postutdelningen på tisdagar samt transporthastigheterna för brev- och tidningstjänsterna och Kunddirekt.

Vi uppdaterar sidan i takt med att ändringarna blir aktuella.

Läs mer om:

Utdelningsdagarna förnyas fr.o.m. den 18 juli 2017

Förnyelsen medför ändringar i de produkter som delas ut på tisdagar. Orsaken till förnyelsen är den kraftiga minskning av postvolymen som digitaliseringen medfört. Minskningen förutsätter att utdelningen fördelas över veckodagarna på ett nytt sätt för att utdelningskostnaderna ska kunna dämpas.

Ändringen påverkar inte tidigutdelningen av dagstidningar eller utdelningen av paket.

Vad innebär ändringen i praktiken?

Efter att ändringen av tjänsten införts i mars 2017 delas de flesta dagstidningar samt paket, expressbrev och laboratorieförsändelser även i fortsättningen ut inom grundutdelningen på tisdagar.

Däremot delar Posti inte längre ut tidskrifter, reklam, brev eller gratistidningar på tisdagar, om alla försändelser för början av veckan har delats ut redan på måndagen. Avgående brev och paket tas med för transport som vanligt.

Om du beställer Hämtnings- och utdelningstjänsten hämtar och delar vi fortfarande ut din försändelse fem dagar i veckan, men för utdelningen på tisdagar gäller samma ändringar som generellt för dagsutdelningen på tisdagar.

All post till kunder med tjänsten Företagspostnummer fortsätter att delas ut fem dagar i veckan. Läs mer om Företagspostnummer.

Varför görs ändringarna?

Nedgången i utdelningsvolymerna för brev och tidningar är fortfarande kraftig. Idag sker kommunikationen till stor del elektroniskt, och följaktligen har den traditionella postvolymen minskat.

Utdelningsvolymen för brev och tidningar minskar årligen med cirka 10 procent, vilket gör att enhetskostnaderna för utdelningsprodukterna ökar. Ju färre försändelser som ska delas ut, desto större blir kostnaden för hanteringen av en enskild försändelse.

Det förutsätts att Posti ska hitta metoder för att dämpa utdelningskostnaderna. En del av våra kunder lägger större vikt vid utdelningskostnaderna än vid att deras produkter delas ut varje dag. Att bara höja priserna är ingen lösning.

Ändringen av utdelningsdagar innebär en möjlighet att dämpa utdelningskostnaderna. Genom ändringen blir det möjligt att organisera transporterna, sorteringen och utdelningen enligt en mer flexibel tidtabell. Den minskande postvolymen sammanslås till en större hanteringshelhet. Under tisdagar görs en lättare grundutdelningsrunda, vilket även innebär färre körkilometer och bränslebesparingar. Tack vare ändringen är en postutdelning av hög kvalitet möjlig även i framtiden.

Vad innebär ändringen för avsändaren och adressaten?

 

För avsändarkunden innebär ändringen att trycket att höja utdelningskostnaderna minskar. Förnyelsen kan innebära att avsändarna behöver ändra sina tryck- och postningsscheman.

Postmottagarna kommer knappt att lägga märke till ändringen, eftersom tisdag traditionellt är den dag då det delas ut mindre post jämfört med andra dagar.

Postmottagarnas förväntningar på utdelningsdagarna är viktiga för både avsändaren och Posti. Utdelningsdagarna för många tidskrifter och reklam är huvudsakligen i slutet av veckan. Under veckoslutet vill man slappna av med tidskrifter och då fattas även de flesta köpbesluten. Vad gäller exempelvis fakturor anser de flesta postmottagarna att utdelning några dagar tidigare eller senare inte har någon betydelse.

 

Ändringar i transporthastigheterna

Brevtjänster: Transporthastigheten för Economy-brev ändras

Tidningstjänster: Transporthastigheten för tjänsterna Riksomfattande tidningsutdelning och Tidningsutdelning i närområdet ändras.

Marknadsföringstjänster: Transporthastigheten för Kunddirekt ändras.

Du kan påskynda transporthastigheten för din försändelse genom att använda Sorteringstjänsten. Läs mer om Sorteringstjänsten.