Ändringar i marknadsföringstjänster

På denna sida berättar vi om de förnyelser i marknadsföringstjänsterna som träder i kraft stegvis i 2017. Det sker ändringar i bland annat transporthastigheten för tjänsterna. Vi uppdaterar sidan i takt med att ändringarna blir aktuella.

Förhandsbeställningsrabatt för Kunddirekt från och med den 2 januari 2017

Fyll i beställningsuppgifter för försändelsen via den Elektroniska försändelseförteckningen sju veckor före postningsdagen och du får en förhandsbeställningsrabatt för partier på över 20 000 st. Förhandsbeställningen är 2 procent av beställningens slutsumma och den ges automatiskt då villkoren uppfylls.

Hur får jag rabatt?

Ange i beställningsuppgifterna postningsdag och -plats samt antal och styckevikt. Om du ändrar uppgifterna mindre än sju veckor från postinlämningsdagen, notera att du kan:

  • Ändra stycketalet med högst 10 procent
  • Ändra styckevikten med högst 30 procent
  • Du kan inte ändra postningstiden och -platsen

Ändringar i partistorlekströsklar från och med den 2 januari 2017

De två första partistorleksklasserna slås samman till klassen 1-4 999 och en ny partistorleksklass om över 300 000 införs. Inga ändringar görs i viktklasserna.

Tilläggstjänster för Kunddirekt från och med den 2 januari 2017

Tilläggstjänsten Teaser upphör. I fortsättningen kan du använda Kunddirekt på samma sätt som Teaser. Extra hantering och Informationstjänst kommer fortfarande att ingå som tilläggstjänster för Kunddirekt.

Ändringar i transporthastigheten för Kunddirekt den 6 mars 2017

Transporthastigheten för Kunddirekt ändras den 6 mars. Försändelsen är i regel framme den tredje dagen efter postinlämningsdagen. Du kan påskynda transporthastigheten för försändelsen genom att använda Sorteringstjänsten om försändelsernas partistorlek eller delparti är minst 25 000 stycken. Postningsföretaget ingår ett avtal om användning av Sorteringstjänsten med Posti. När ditt postningsföretag använder tjänsten är försändelsen i regel framme redan den andra vardagen efter inlämningsdagen. Om du till exempel vill att försändelsen ska delas ut på måndag, ska den lämnas in på torsdag. Om du vill att försändelsen ska delas ut på onsdag, ska den lämnas in på måndag.

I och med att utdelningsdagarna förnyas delas Kunddirekt inte längre ut på tisdagar fr.o.m. den 18 juli 2017.

Utdelningsdagar för försändelser som omfattas av Hemdirekt och Hemdirekt Premium den 1 juni 2017

Hemdirekt Premium-försändelser delas ut på torsdagar och fredagar, och beställningarnas antal begränsas inte dessa dagar.

Det sker inga ändringar i utdelningen av Hemdirekt (buntutdelning) och Postinen, utan dessa delas även i fortsättningen ut på måndagar och onsdagar.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Hemdirekt Ingen utdelning Hemdirekt Hemdirekt Premium Hemdirekt Premium