Returtjänst även från utlandet

En näthandel som gjort ett avtal om internationella returer kan erbjuda sina kunder avgiftsfri returnering från utlandet till Finland. Returneringen kan lämnas in i returnerarens närmaste postkontor i utlandet. Portot för returneringen faktureras av den finska webbutiken.

Finska näthandlare kan beställa adresskortet Internationell retur -ERS i Postis Serviceportal. Beställaren behöver prisavtal för inköp av tjänsten, samt rättigheter -eller ytterligare rättighet- att beställa ERS -adresskort i Postis Extranet, som en del av Postis elektroniska tjänster.