Den snabbast möjliga transporten

EMS är en tjänst för brådskande försändelser. Det är on kostnadseffektiv och schemalagd transport till alla adresser i över 190 länder. Försändelserna omfattas alltid av uppföljning och transporteras till utlandet separat från övrig post med de snabbaste möjliga transporterna. I tjänsten ingår ett ersättning i händelse att försändelsen förkommer eller skadas.