Ett säkert lager för alla ämnen

Om dina produkter innehåller brandfarliga eller giftiga ämnen, behöver du en pålitlig partner för lagring av dem. Vi har både kompetens och de lokaler som behövs för krävande lagring.

Ämnen som på grund av sin explosions-, brand- eller strålningsfara, giftighet, frätande eller annan egenskap kan skada människor, egendom eller miljö klassificeras som farliga. Lagring och hantering av dessa ämnen regleras noggrant, och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Räddningsverket övervakar att reglerna följs.

Postis expert skräddarsyr de erforderliga tjänsterna åt dig och du kan sova lugnt. Vi sköter även de lagstadgade förpliktelserna för dig